Báo Chí
Tuần Báo Chính Nghĩa số 50 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Bảy, 30 Tháng 1 Năm 2010 21:52

Để chuẩn bị cho cuộc tranh đấu trường ký kháng chiến đòi thành lập Giáo Xứ VN, tuần báo Chính Nghĩa cải tổ cả về hình thức lẫn nội dung để phát hành rộng rãi hơn.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 49 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Bảy, 30 Tháng 1 Năm 2010 21:48

Giáo dân lại đến Toà Giám Mục yêu cầu thu hồi lệnh bổ nhiệm cha Dương để tái lập an bình cho giáo phận

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 48 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Bảy, 30 Tháng 1 Năm 2010 21:46

LM. Dương tổ chức Thánh Lễ VN ở Milpitas và gọi Cảnh Sát và chó săn đến bảo vệ.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 47 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Bảy, 30 Tháng 1 Năm 2010 21:42
Các giáo dân Họ Đạo ở San Jose gửi thư cho ĐGM. giáo phận Orange (Nam Cali) phản đối LM. Đỗ Thanh Hà đã can thiệp vào nội bộ của giáo phận SJ.
 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 46 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Bảy, 30 Tháng 1 Năm 2010 21:12
LM. Lưu Đình Dương quyết tâm tạo một lực lương giáo dân VN mới để phá vỡ những điểm cam kết trong Bản Tuyên Cáo Hòa Giải.
 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 45 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Bảy, 30 Tháng 1 Năm 2010 11:47

Nguyên vân bản thông cáo hòa giải, trong đó có việc ĐGM. DuMaine thu hồi án vạ tuyệt thông đối với GS. Thiện và TS. Bài.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 44 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Bảy, 30 Tháng 1 Năm 2010 11:26

Do lệnh của Tòa Thánh, ĐGM. DuMaine, GS. Trần Công Thiện và TS. Trần An Bài họp báo, công bố các biện pháp hòa giài.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 43 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Sáu, 29 Tháng 1 Năm 2010 11:35

Hàng tuần, giáo dân VN vẫn hiện diện tại Nhà Thờ Chánh Tòa để nhắc nhở Đức GM phải giải quyết các thỉnh nguyện của họ.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 42 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Sáu, 29 Tháng 1 Năm 2010 11:31

Trước sự lớn mạnh của tập thể giáo dân San Jose, một tổ chức với đầy đủ năng quyền pháp lý được thành lập, mang tên "CĐ Công Giáo VN"

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 41 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Sáu, 29 Tháng 1 Năm 2010 00:59

Bất chấp lệnh cấm của Toà Giám Mục, các sinh hoạt tôn giáo vẫn được cử hành tại cơ sở Họ Đạo với hàng ngàn ngưòi tham dự.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 40 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Sáu, 29 Tháng 1 Năm 2010 00:52

Sau khi thất bại trong vụ kiện trục xuất, Toà GM SJ ra lệnh cấm mọi bí tích cử hành tại cơ sở Họ Đạo.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 39 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Tư, 27 Tháng 1 Năm 2010 23:27

Việc phải đến đã đến: Toà án Quận Santa Clara bác đơn kiện của Tòa GM và cho phép giáo dân được tiếp tục chiếm giữ cơ sở Họ Đạo.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 38 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Tư, 27 Tháng 1 Năm 2010 23:25
CĐ giáo dân VN không muốn vụ tranh chấp trong nội bộ giáo phận San Jose được đem ra toà án đời xét xử nên gửi thư xin Hội Đồng GMHK can thiệp.
 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 37 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Ba, 26 Tháng 1 Năm 2010 23:50

Ban Chấp Hành Họ Đạo bá cáo vụ kiện trục xuất lên Đức Giáo Hoàng và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 36 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Ba, 26 Tháng 1 Năm 2010 23:40
Đơn kiện trục xuất giáo dân ra khỏi nhà thờ Họ Đạo đã được Tòa Giám Mục SJ chính thức nạp tại tòa án Quận Santa Clara.
 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 35 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Ba, 26 Tháng 1 Năm 2010 13:36

Nhiều linh mục VN ở khắp nơi không đồng ý với hai LM Vũ Đình Trác và Đỗ Thanh Hà đã can thiệp vào vụ tranh đấu của giáo dân ở SJ.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 34 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Ba, 26 Tháng 1 Năm 2010 13:21

ĐGM. DuMaine mở lại các Thánh Lễ VN, nhưng chuẩn bị kiện trục xuất giáo dân tranh đấu ra khỏi cơ sở Họ Đạo.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 33 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 15:18

CĐ Công Giáo VN San Jose vẫn kiên cường trước sự đánh phá của cha Vũ Đình Trác và Đỗ Thanh Hà ở Nam Cali.

 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 32 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 15:05
CĐ người Việt Bắc Cali khâm phục sức mạnh đoàn kết của giáo dân Họ Đạo qua việc xây dựng Cổng Tam Quan Hội Tết rất hùng tráng.
 
Tuần Báo Chính Nghĩa số 31 PDF Print E-mail
Tác Giả: Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 01:43
ĐGM. DuMaine đến thăm gian hàng của giáo dân Họ Đạo VN trong Hội Tết Bắc Cali.
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3