Home Biến Cố CG SJ Đại Lễ Hòa Giải Bản tin phổ biến báo chí

Bản tin phổ biến báo chí PDF Print E-mail
Tác Giả: Cộng Đồng Giáo Dân Singleton   
Thứ Ba, 07 Tháng 10 Năm 2008 14:00
Dưới đây là Bản Tin phổ biến cho các cơ quan truyền thông về Đại Lễ Hòa Giải: 

Vào năm 1986, thỉnh nguyện thành lập Giáo Xứ Thể Nhân cho các giáo dân tị nạn VN tại San Jose đã tạo nên một biến cố tôn giáo lớn, gây nhiều chú ý cho giới truyền thông.

16 năm đã qua và đặc biệt kể từ ngày ĐGM Patrick McGrath về cai quản giáo phận San Jose, người Công Giáo VN đã được ban cấp các định chế sau:

          - Một Giáo Xứ Thể Nhân Việt Nam,

          - Ba Cộng Đoàn VN tại giáo xứ địa phương,

          - Một Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam,

          - Một Văn Phòng Đại Diện Giám Mục đặc trách Mục Vụ Việt Nam, và

          - Một Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Để tỏ lòng tri ân hai Đức Giám Mục Pierre DuMaine và Patrick McGrath cùng toàn thể giáo phận San Jose, đặc biệt là Giáo Xứ St. Maria Goretti, Hội Cộng Đồng Công Giáo VN đã dâng tặng cơ sở tọa lạc tại số 685 Singleton Rd., San Jose, CA 95111 cho giáo phận San Jose, đặt dưới quyền sử dụng của giáo xứ St. Maria Goretti để tiếp tục tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN và duy trì, phát huy văn hoá Việt Nam.

ĐGM. McGrath cùng với các giới chức cao cấp của giáo phận sẽ về cơ sở trên đường Singleton để chứng kiến lễ chuyển giao vào Chúa Nhật, ngày 19-5-2002. Một trang sử mới hòa giải, hợp nhất và yêu thương của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong giáo phận San Jose đã mở ra.

San Jose, ngày 12-5-02

Tiến sĩ TRẦN AN BÀI
Chủ Tịch