Lược sử Cơ sở Singleton Print
Tác Giả: Saigon Echo   
Thứ Hai, 06 Tháng 10 Năm 2008 10:13

Năm 1982:  Do sự điều hợp của cha Nguyễn Văn Tịnh, Cộng Đồng Công Giáo VN tại San Jose đã gây quỹ bằng cách giáo dân đóng góp, bán báo cũ, lon nhôm hoặc đi hái ớt tại Morgan Hill để mua ngôi nhà thờ của Giáo Hội Tin Lành Lutheran, tọa lạc tại số 685 Singleton Rd., San Jose.

Đức Cha Pierre DuMaine, Giám Mục San Jose cho phép thành lập Trung Tâm Mục Vụ và đặt trụ sở tại đây. Sau đó, ngài nâng quy chế Trung Tâm Mục Vụ thành Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo.

Năm 1986:  Thỉnh nguyện của giáo dân VN xin lập Giáo Xứ Thể Nhân đã gây nên biến động tôn giáo lớn tại San Jose. Tòa Giám Mục kiện trục xuất giáo dân, nhưng bị toà án bác đơn. Cuộc điều đình tại toà án đưa đến việc Toà Giám Mục bán lại cơ sở cho Hội Cộng Đồng Công Giáo VN, sau đó, ra lệnh cấm cử hành các bí tích tại đây, nhưng một số các linh mục Việt Mỹ khắp nơi vẫn đến cử hành Thánh Lễ cho giáo dân.

Năm 1997:  Để chuẩn bị cho cuộc hòa giải Năm Thánh 2000, Hội Cộng Đồng Công Giáo VN quyết định ngưng tổ chức các Thánh Lễ tại cơ sở. Các giáo dân xin gia nhập giáo xứ St. Maria Goretti.

Năm 1999:  Đức tân Giám Mục Patrick McGrath về nhậm chức Giám Mục phó với quyền kế vị tại Giáo Phận San Jose. Hai ĐC. DuMaine và McGrath đã ký quyết định:

- Lập Giáo Xứ Thể Nhân VN

- Lập Trung Tâm Văn Hoá VN

- Lập 2 Cộng Đoàn VN tại giáo xứ St. Maria Goretti và Most Holy Trinity.

- Chỉ định vị Đại Diện Giám Mục đặc trách Mục Vụ VN

Năm 2000:  Phiên họp hòa giải đầu tiên giữa Đức Cha McGrath và Hội Cộng Đồng Công Giáo VN diễn ra.

Ngày 28-3-02:  Cha Kevin Joyce, Chánh Xứ Giáo Xứ St. Maria Goretti viết thư đúc kết giải pháp đề nghị của Tòa Giám Mục San Jose.

Đại ý:  Nếu Cộng Đồng dâng tặng cơ sở cho Tòa Giám Mục San Jose, thì:

- Cơ sở sẽ trở thành cơ sở phụ thuộc của Giáo Xứ St. Maria Goretti để dành cho các sinh hoạt của giáo xứ, trong đó có việc duy trì và phát huy văn hoá VN.

- Nhà nguyện sẽ được đặt tên là "Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo VN" và sẽ vĩnh viễn được dùng để tôn vinh các Thánh Đạo VN.

- Trong trường hợp vì lý do nào đó giáo xứ St. Maria Goretti không còn thì giáo phận San Jose sẽ đứng ra thay thế tiếp tục cho hai mục đích trên.

Ngày 14-4-02:  Phiên họp khoáng đại của giáo dân thuộc Hội Cộng Đồng Công Giáo VN biểu quyết chấp thuận giải pháp này.

Ngày 19-5-02:  Lễ tiếp nhận cơ sở do ĐGM McGrath chủ tọa.