Văn kiện thành quả dẫn tới việc dâng tặng cơ sở Singleton Print
Tác Giả: LM. Kevin Joyce   
Thứ Hai, 06 Tháng 10 Năm 2008 00:27
 Cơ sở vẫn tiếp tục việc tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và phát triển văn hóa Việt Nam.

Linh Mục Kevin Joyce, Chánh Xứ
Giáo xứ Thánh Maria Goretti
2980 Senter Rd.
San Jose, CA 95111

March 28, 2002

Kính gửi:
Ông Trần An Bài
554 South 9th Street
San Jose, CA 95112

Ông Bài thân mến,

Tôi viết thư này để trả lời ông về buổi họp hôm qua của chúng ta. Trong buổi họp đó chúng ta đã thảo luận về việc Hội Cộng đồng Công giáo Việt Nam (CĐCGVN) có thể dâng cúng và chuyển giao tài sản của hội tọa lạc tại số 685 Singleton Road cho Giáo xứ Saint Maria Goretti (SMG). Ông đã cho biết là ông sẽ đưa đề nghị dâng cúng này ra trình bày trong buổi họp khoáng đại của CĐCGVN vào ngày 14-4-2002. Ông yêu cầu tôi viết thư ghi những ý định của SMG trong việc sử dụng tài sản này.

Sau khi tôi chuyển đạt đề nghị của ông lên Đức Giám mục McGrath trong thư của tôi đề ngày 6-3-2002, thì Đức Giám mục gửi cho tôi một thư đề ngày 14-3-2002. Trong thư ngài nói là ngài được "vui mừng phấn khởi" và biết ơn ông và các quí vị chủ nhân của tài sản đó đã có thiện ý trong việc dâng cúng rộng lượng như vậy. Trong thư của tôi gửi Đức Giám Mục, tôi đã giải thích rằng một trong những nhu cầu cấp thiết của SMG là cần có thêm nhiều chỗ hội họp sinh hoạt cho rất nhiều đoàn thể và các nhóm phụng vụ trong xứ đang sử dụng các cơ sở của xứ chúng ta. Tôi đã phác lược những ý định của tôi với Đức Giám mục như sau:

1. Tài sản Singleton sẽ trở thành một phần vĩnh viễn của SMG trong việc sinh hoạt giáo xứ và sẽ thuộc quyền điều hành duy nhất của linh mục chánh xứ. Vị Giám đốc Nhà cửa và Đất đai của giáo xứ SMG sẽ ngày ngày phụ trách trông coi.

2. Cơ sở này sẽ được gọi là "Cơ sở phụ thuộc của Giáo xứ Saint Maria Goretti." Nguyện Đường sẽ được gọi là "Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo xứ St. Maria Goretti."

3. Giáo xứ sẽ dùng toàn bộ tài sản, kể cả nguyện đường cho lễ cưới, quinceaneras, lễ an táng, tĩnh tâm, Thánh lễ đặc biệt, v.v…

4. Nơi cung thánh trong nguyện đường hiện đang được dùng để tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ được duy trì vĩnh viễn. Do đó, cơ sở vẫn tiếp tục việc tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và phát triển văn hóa Việt Nam. Giáo xứ sẽ vui lòng cho mượn hài cốt của các thánh cho Trung tâm Văn hóa Việt Nam, Giáo xứ St. Patrick, hoặc các giáo xứ khác trong những dịp lễ đặc biệt.

5. Trong trường hợp rất hi hữu là nếu trong tương lai, SMG không còn hoạt động như một giáo xứ thì chúng tôi sẽ yêu cầu Giáo phận San Jose tiếp tục sử dụng tài sản Singleton để tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và phát triển văn hóa Việt Nam.

6. Giáo dân Việt Nam sẽ có cơ hội đồng đều như tất cả các giáo dân khác trong giáo xứ trong việc sử dụng nguyện đường và các phòng ốc khác trong cơ sở phụ này. Bất cứ đoàn thể nào hay nhóm phụng vụ nào trong giáo xứ muốn dùng cơ sở Singleton đều phải giữ chỗ trước qua văn phòng giáo xứ.

7. Một tấm bảng ân nhân sẽ được đặt ở cơ sở này. Trên tấm bảng sẽ khắc tên tất cả các quí vị chủ nhân đã dâng cúng cơ sở cho SMG.

8. Nếu các thành viên của Hội CĐCGVN chấp thuận việc dâng cúng này, thì tôi ước mong là việc chuyển giao tài sản sẽ hoàn tất vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa Nhật, 19 tháng 5 năm 2002. Trong dịp này chúng ta sẽ mừng lễ hiến dâng tài sản với niềm vui và tri ân vĩ đại. Chúng ta sẽ mời Đức Giám Mục đến chủ tọa.

Nếu các thành viên Hội CĐCGVN biểu quyết chấp thuận việc dâng cúng này, thì sự chuyển giao tài sản sẽ phải là vĩnh viễn và không thu hồi được.

Trong tiến trình chuyển giao tài sản, chúng ta sẽ theo luật lệ thông thường của Ủy Ban Phụ trách về Nhà cửa của Giáo phận. Thủ tục này gồm có việc sưu tra quyền sở hữu tài sản này có vướng mắc nợ nần gì không. Giáo phận sẽ không nhận tài sản cho đến khi tất cả các vướng mắc về nợ nần của tài sản được thanh toán, trừ khoản tiền thuế.

Chúng ta cũng cần có một giấy chứng nhận là toàn bộ tài sản này không có những vật liệu gây ra nguy hiểm.

Sau hết tôi muốn cám ơn ông và tất cả quí vị chủ nhân cơ sở Singleton đã nghĩ đến việc dâng cúng hết sức rộng lượng này. Tất cả các giáo dân Giáo xứ SMG sẽ được hưởng lợi ích rất nhiều khi cơ sở giáo xứ chúng ta được mở rộng, vì nhu cầu đòi hỏi sử dụng nhà thờ, nhà hội, các phòng học của giáo xứ chúng ta, hiện giờ, vượt quá xa khả năng cung ứng của giáo xứ.

Xin Chúa chỉ đường và hướng dẫn quí vị trong khi quí vị làm quyết định cuối cùng vào ngày 14-4-2002.

Chân thành trong Chúa Kitô,

Linh mục Kevin P. Joyce
(ký tên)
Chánh xứ

Bản sao kính gửi: 
Đức Giám mục Patrick J. McGrath
Đức Ông Michael Mitchell
Linh mục Francis Celia
Linh mục Hiền Nguyễn