Home Biến Cố CG SJ Sinh Hoạt
Sinh Hoạt
Lời Chúc Mừng Cụ Đoàn Như Đỗ PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Chúa Nhật, 27 Tháng 3 Năm 2011 21:32

 Kính thưa quý Cha và quý Cộng Đồng,
 Kính thưa hai Cụ Đoàn Như Đỗ và đại gia đình họ Đoàn,

 
Phân ưu Tang Lễ chị Nguyễn Giang PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Tư, 29 Tháng 9 Năm 2010 09:03

 Chị Nguyễn Giang, nhũ danh Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai, qua đời ngày 21-9-2010

 
Còn chút gì để nhớ để thương PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Kim Ngân   
Thứ Tư, 29 Tháng 9 Năm 2010 06:40

Tưởng niệm chị Cêcilia Tina Võ thị Bạch Tuyết (1963-2010)
Và chị Maria Nguyễn thị Tuyết Mai (1956-2010)

 
Tưởng nhớ Ông Cố Nguyễn Tiên Sinh PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 13:07

Lời phát biểu của Tiến Sĩ Trần An Bài trong buổi đọc kinh tối tại Đền Thánh Tử Đạo VN (23-4-2010)

 

 
Vĩnh biệt Ông Hà Văn Sàn PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Chúa Nhật, 26 Tháng 9 Năm 2010 21:55

Tâm tình thương nhớ của Tiến Sĩ Trần An Bài đối với ông Đa Minh Hà Văn Sàn.

 
Mark Seaman: Mẫu Gương Sáng Ngời PDF Print E-mail
Tác Giả: Joachim Nguyễn   
Chúa Nhật, 26 Tháng 9 Năm 2010 14:25

Ông Mark Seaman là một đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm tại Cộng Đoàn Giáo Xứ Việt Nam St. Maria Goretti, San Jose

 
Tưỏng niệm ông Seaman, Rể Mỹ của Cộng Đồng Công Giáo Việt PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Chúa Nhật, 26 Tháng 9 Năm 2010 14:05

 Lời tâm tình của Tiến Sĩ Trần An Bài trong lễ An Táng ông Mark Lee Seaman.

 
Tiễn Biệt Ông Mai Công Hiệt PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 10 Tháng 5 Năm 2010 20:22

Hôm nay, tôi vinh dự được anh Đoàn Trưởng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đề cử lên đây để nói đôi lời về ông Mai Công Hiệt, người anh trong Cộng Đồng của chúng tôi vừa được Chúa gọi về.