Home CĐ Việt Học Thành Ngữ tiếng Anh
Học Thành Ngữ tiếng Anh
Thành Ngữ - Bài số 203: Keep Your Nose Clean, Keep Your Nose To The Grindstone, Count Nose. PDF Print E-mail
Thứ Tư, 26 Tháng 8 Năm 2009 07:51
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin  BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ mới có dùng từ Nose nghĩa là cái mũi. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE : ( DON): The first idiom is “ Keep your nose clean” , “ Keep your nose clean”. TEXT: ( TRANG): Keep your nose clean nghĩa đen là giữ cho mũi mình sạch, và ...
 
Thành Ngữ - Bài số 202: Pay Through The Nose, Cut Off Your Nose To Spite Your Face, Plain As The Nose On Your Face. PDF Print E-mail
Thứ Tư, 26 Tháng 8 Năm 2009 07:34
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin  BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay , chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có liên quan tới cái mũi , tiếng Anh gọi là Nose đánh vần là N-O-S-E . Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE : ( DON) : The first idiom is “ To pay through the nose”, “ To pay through the nose”. TEXT: ( TRANG): To pay through ...
 
Thành Ngữ - Bài số 201: Cough Up, Nothing To Sneeze At, Sniff Out. PDF Print E-mail
Thứ Tư, 26 Tháng 8 Năm 2009 07:19
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin  BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay , chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có liên quan tới những tiếng động phát ra từ mũi hay miệng chúng ta. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE: ( DON): The first idiom is “ To cough up”, “ To cough up”. TEXT: ( TRANG): To cough up có từ Cough đánh vần là C-O-U-G-H nghĩa là ho, và To ...
 
Thành Ngữ - Bài số 200: Skeleton In The Closet, Skeleton At The Feast, Skeleton Key. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 08:42
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay , chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Skeleton đánh vần là S- K-E-L-E-T-O-N nghĩa là bộ xương . Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE : ( DON): The first idiom is “ A skeleton in the closet” , “ A skeleton in the closet”. TEXT: (TRANG): A skeleton in the closet gồm có ...
 
Thành Ngữ - Bài số 199: High Five, Deep Six. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 08:38
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ rất thông dụng tại Mỹ có liên quan đến các con số, hay nói cho đúng hơn là số 5 và số 6. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE ( DON): The first idiom is “ High five” , “ High five”. TEXT: ( TRANG): Thành ngữ High Five đánh ...
 
Thành Ngữ - Bài số 198: In A Bind, Between A Rock And A Hard Place. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 08:34
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới được dùng để chỉ những tình thế khó xử khiến cho người ta đôi khi không biết giải quyết như thế nào. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE : (DON): The first idiom is “ In a bind” , “ In a bind”. TEXT: (TRANG): In a bind có ...
 
Thành Ngữ - Bài số 197: Let The Cat Out Of The Bag, Cat On A Hot Tin Roof, Has The Cat Got Your Tongue?. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 04:25
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có từ Cat đánh vần là C-A-T nghĩa là con mèo. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE : ( DON): The first idiom is “ let the cat out of the bag” , “ let the cat out of the bag”. TEXT: (TRANG): Let the cat out of the bag, ...
 
Thành Ngữ - Bài số 196: When The Chips Are Down, Turn Tail, Knuckle Under. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 04:20
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có liên quan đến một tình trạng khẩn trương và phản ứng của con người trong một tình trạng như vậy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE: ( DON): The first idiom is “When the chips are down”, “ When the chips are down”. TEXT:(TRANG) : Chắc quý vị ...
 
Thành Ngữ - Bài số 195: The Fat Was In The Fire, Step Up To The Plate, Cut The Mustard. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 04:15
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả . Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có nhửng từ rất thông thường nhưng chắc quý vị khó đoán xem là nó có nghĩa gì. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE : ( DON): The first idiom is” The fat is in the fire” , “ The fat is in the fire”. TEXT: ( TRANG): ...
 
Thành Ngữ - Bài số 193: Gung Ho, Bugaboo. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 04:10
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới xuất xứ từ tiếng nước ngoài. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất VOICE: (DON): The first idiom is “ Gung Ho”, “Gung Ho”. TEXT: (TRANG): Gung Ho xuất xứ từ tiếng Trung Hoa, gồm có từ Gung tức là Công nghĩa là làm việc, và Ho tức là Hợp nghĩa ...
 
Thành Ngữ - Bài số 194: One And Only, Two Timer, Three Bricks Short Of A Load. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 04:04
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có số 1, số 2, và số 3 có liên quan đến tình cảm giữa hai phái nam và nữ. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE : (DON): The first idiom is “ One and only”, “ one and only”. TEXT: ( TRANG): One and only được ...
 
Thành Ngữ - Bài số 192: Sweetheart, Sweetheart Deal, Sweetness And Light. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 03:46
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ "Sweet," nghĩa là ngọt. Anh bạn Don Benson của chúng xin đọc thành ngữ thứ nhất: VOICE: (DON): The first idiom is "Sweetheart," "Sweetheart." TEXT: (TRANG): Chúng tôi đoán rằng phần đông quý vị học tiếng Anh đều biết từ này rồi. Nó được dùng để chỉ một người hay một ...
 
Thành Ngữ - Bài số 191: Sweet Talk, Sweet Nothings, Sweeten The Pot. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 03:42
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến qúy vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ "Sweet," đánh vần là S-W-E-E-T, nghĩa là ngọt. Anh bạn Don Benson của chúng xin đọc thành ngữ thứ nhất: VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Sweet Talk," "Sweet Talk." TEXT: (TRANG): Khi quý vị nghe "Sweet Talk," chắc quý vị cũng có thể đoán được rằng nó có nghĩa là nói ...
 
Thành Ngữ - Bài số 189: Keep Your Shirt On, Lose Your Shirt. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 03:33
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Lần trước chúng tôi có giới thiệu cùng quý vị những thành ngữ có từ "Shirt," nghĩa là cái áo. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị 2 thành ngữ khác cũng có từ Shirt trong đó. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất. VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Keep Your Shirt On," "To Keep Your Shirt On." TEXT: (TRANG): "To Keep Your Shirt On" ...
 
Thành Ngữ - Bài số 188: Stuffed Shirt, The Shirt Off Your Back. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 03:28
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới có từ "Shirt," đánh vần là S-H-I-R-T nghĩa là cái áo sơ mi. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất: VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Stuffed Shirt," "Stuffed Shirt." TEXT: (TRANG): "Stuffed Shirt" gồm có từ "Stuffed," đánh vần là S-T-U-F-F-E-D, nghĩa là độn cho đầy lên hay cứng ...
 
Thành Ngữ - Bài số 187: Sing The Blues, Sing A Different Tune. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 03:23
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị 2 thành ngữ mới có liên quan tới âm nhạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất: VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Sing the Blues," "Sing the Blues." TEXT: (TRANG): "Sing the Blues" có nghĩa là hát điệu nhạc "blues," đánh vần là B-L-U-E-S. Đây là tên một điệu nhạc Jazz ...
 
Thành Ngữ - Bài số 186: Pull Out All The Stops/ Beat The Drum For. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 03:17
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ có liên quan tới âm nhạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất: VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Pull Out All the Stops," "To Pull Out All the Stops." TEXT: (TRANG): "To Pull Out All the Stops" nghĩa đen là kéo tất cả các phím đàn ra ...
 
Thành Ngữ - Bài số 184: Break Through, Break The Ice. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 03:13
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin giớí thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới có trong đó có từ "Break," đánh vần là B-R-E-A-K, nghĩa là phá vỡ hay khai thông một điều gì. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất: VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Break Through," "Break Through." TEXT: (TRANG): Khi có ai nói với quý vị là họ đã ...
 
Thành Ngữ - Bài số 183: A Piece Of Cake, Easy Pie. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 03:09
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến qúy vị 2 thành ngữ mới có liên quan tới bánh ngọt. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất: VOICE: (DON): The first idiom is "A Piece of Cake," "A Piece of Cake." TEXT: (TRANG): Chắc nhiều người trong quý vị cũng biết "A Piece of Cake" có nghĩa là một miếng bánh, với từ "Cake," đánh ...
 
Thành Ngữ - Bài số 182: Hang Loose, Chill Out, Kick Back. PDF Print E-mail
Tác Giả: VOA   
Thứ Hai, 17 Tháng 8 Năm 2009 03:05
HỌC THÀNH NGỮ TRÊN ĐÀI VOAĐể nghe bài học, xin BẤM VÀO ĐÂYHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin giớí thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ mới có một nghĩa tương tự, gần giống nhau. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất: VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Hang Loose," "To Hang Loose." TEXT: (TRANG): Thành ngữ to "Hang Loose" có một từ mới là "Loose," đánh vần là L-O-O-S-E, nghĩa là lỏng lẻo. Vì ...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10