Home CĐ Việt Thông Cáo
Thông Cáo
Cụ Phêrô Phan Viết Phùng qua đời PDF Print E-mail
Tác Giả: Bai An Tran   
Chúa Nhật, 12 Tháng 2 Năm 2012 20:56

Cụ Phan Viết Phùng, Tiến Sĩ Vật Lý tại Đại Học Stanford, Hoa Kỳ, Bình Luận gia chính trị uyên bác, Chiến sĩ Quốc Gia và Văn Hóa.

 
14-9-2011: Biểu tình chống Việt Cộng và Tàu Cộng tại San Jose PDF Print E-mail
Tác Giả: Bai An Tran   
Thứ Hai, 12 Tháng 9 Năm 2011 21:58

Kính mời Đồng Bào Bắc Cali tham gia đông đảo cuộc biểu tình ngày 14-9-2011 tại Tòa Thị Chính San Jose, để phản đối Việt Cộng đã bán nước cho Trung Cộng.

 
Hội Ngộ Mùa Thu Cựu Sinh Viên Luật Khoa VN tại California PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Vạn Bình   
Chúa Nhật, 07 Tháng 8 Năm 2011 18:08

Vì tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta phải sống xa quê hương, xa mái trường xưa , nhưng chắc chắn không ai có thể xoá mờ  được các hình ảnh quê hương và mái trường Luật thân yêu ra khỏi trái tim của các cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam.