Home Đời Sống Tôn Giáo Kinh khấn ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Kinh khấn ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 18 Tháng 10 Năm 2010 22:41

Đây là bản kinh nguyện cầu với ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận do Tiến Sĩ Trần An Bài biên soạn.


Kính lạy Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận./ Khi sống ở trần gian, /Ngài đã nêu gương sáng mọi nhân đức,/ phải chịu nhiều gian khổ trong ngục tù vì Đức Tin, / chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật. /Nhưng Ngài đã tìm ra con đường Hy Vọng/ để thánh hóa những gian nan đau khổ, /cùng rao giảng công lý và hòa bình cho mọi người và mọi dân tộc. /Con đường Hy Vọng của Ngài chính là con đường hy sinh và đau khổ của Chúa Giêsu, /đã xuống trần/ để đem cậy trông cho người thất vọng,/ đem ủi an cho kẻ lao tù, /đem sức mạnh cho người tật nguyền /và đem phục sinh cho người chết trong ơn nghĩa Chúa. /Chúng con xin Đức Hồng Y phù trợ,/ dẫn đưa chúng con đi vào Con Đường Hy Vọng/ mà Ngài đã mở ra, /để chúng con can đảm vượt qua những thử thách/ và đau khổ hiện tại, /mong tìm được nguồn an ủi /và cậy trông vào tình thương hải hà của Thiên Chúa.

Lạy Chúa là nguồn hy vọng của chúng con. /Chúng con cảm tạ Chúa/ đã ban cho Giáo Hội/ và Quê Hương Việt Nam thân yêu chúng con/ vị Hoàng Tử trung kiên và thánh thiện/ là ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. /Chúng con nguyện xin Chúa, /qua lời cầu bầu của Mẹ Maria/ và nhờ công nghiệp của Đức Hồng Y, / ban cho chúng con biết sống hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa./ Amen.