Home Gia Đình CSQG Cảnh Sử
Cảnh Sử
Trả lại Sự thật cho Lịch sử. PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Năm, 07 Tháng 6 Năm 2012 19:00

Trả lại Sự thật cho Lịch sử: Ai bắn què chân con hùm xám Nguyễn Ngọc Loan?.

 
Cảnh Sát Dã Chiến VNCH PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Văn Linh   
Chúa Nhật, 15 Tháng 4 Năm 2012 07:23

Mời quý chiến hữu và thân hữu đọc một bài viết nói về Cảnh Sát Dã Chiến VNCH.

 
Cảnh Sát Dã Chiến VNCH PDF Print E-mail
Tác Giả: K2 Nguyễn Văn Linh   
Thứ Ba, 03 Tháng 4 Năm 2012 08:02

Mời quý vị cùng tìm hiểu về Cảnh Sát Dã Chiến VNCH.

 

 
Tiểu Sử Cố Đại Tá Nguyễn Văn Y (1922-2012) PDF Print E-mail
Tác Giả: Tổng Hội CSQG/VNCH   
Thứ Năm, 09 Tháng 2 Năm 2012 06:40

Cố Đại Tá Nguyễn Văn Y là Người Chỉ Huy Cơ Quan Tình Báo VNCH Đầu Tiên Đã Qua Đời

 
Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Hai, 05 Tháng 9 Năm 2011 21:53

Một vài huyền thoại về vị Tướng với nhiều sự phê phán nhất: Thiếu Tướng NGUYỄN NGỌC LOAN.

 
Huynh Trưởng NGUYỄN MÂU PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Xuân Nhuận   
Thứ Bảy, 03 Tháng 9 Năm 2011 08:00

Hồi ký của một cựu nhân viên Ngành CSĐB viết về Đơn Vị Trưởng: Cựu Trung Tá NGUYỄN MÂU.

 
Học Viện 45 năm ký sự PDF Print E-mail
Tác Giả: Anh chị K2 nguyễn văn Lợi   
Thứ Ba, 23 Tháng 8 Năm 2011 18:31

Bài ký sự thật dzí dzỏm nhưng súc tích, gói ghém tấm lòng của mỗi anh em trong ngày Đại hội 45 năm Học viện.

 
Nhớ đến Biệt Đội Thiên Nga PDF Print E-mail
Tác Giả: Cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy   
Thứ Hai, 15 Tháng 8 Năm 2011 21:02

Hồi ký quá trình họat động của Biệt Đội Thiên Nga trong suốt giai đoạn khó khăn của đất nước.

 
Khóa 2 Cảnh Sát Quốc Gia PDF Print E-mail
Tác Giả: Cựu SVSQ K2 Nguyễn Văn Lợi   
Thứ Sáu, 05 Tháng 8 Năm 2011 19:17

Viết về một khóa sĩ quan của Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia đối với tôi không phải là một đề tài đơn giản, dù ba khóa đầu tiên Cảnh Sát Quốc Gia chỉ là ở giai đoạn sơ khai, nhưng cũng có rất nhiều điều phải ưu tư, hãnh diện đồng thời cũng mang nhiều kỷ niệm đáng nhớ. 

 
Nhớ về Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia PDF Print E-mail
Tác Giả: Cựu SVSQ K1 Toàn Như Nhữ Đình Toán   
Thứ Sáu, 05 Tháng 8 Năm 2011 08:42

Hồi Ký của cựu SVSQ Khóa 1 Toàn Như Nhữ Đình Toán.

 

 
Lịch Sử Ngành Cảnh Sát Quốc Gia VNCH PDF Print E-mail
Tác Giả: Tài liệu sưu tầm   
Thứ Bảy, 23 Tháng 7 Năm 2011 08:17

Mời quý vị đọc để biết qua quá trình Lực lượng CSQG VNCH.