Home Gia Đình CSQG Văn Chương HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA

HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA PDF Print E-mail
Tác Giả: K4 Nguyễn Đắc Thắng   
Thứ Năm, 25 Tháng 10 Năm 2012 19:07

Thơ họa Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia.


HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA
 
(Hoạ vận theo bài Chung một tấm lòng của Lê Khanh)
 
Trên đỉnh đồi Tăng (*) nở đại hoa
Địa linh hùng vĩ trấn Nam hà
Gươm thiêng bảo vệ nền công lý
Đuốc tuệ minh soi cảnh thái hoà
Trí thức phát huy Dân chủ luận
Cộng đồng sảng khoái Tự do ca
Sĩ quan cảnh sát lời đoan thệ
Tận tuỵ lòng trung với nước nhà.
 
(*) Đồi Tăng Nhơn Phú – Thủ Đức
 
 
 


Học viện tình tôi
 
Lòng tôi ghi nhớ mãi đồi Tăng
Nơi bước vào đời tuổi thiếu niên
Học viện huy hoàng vươn đuốc tuệ
Sinh viên luyện chí giữ gươm thiêng
Vì dân son sắt điều tâm niệm
Báo quốc chờ mong dịp hiến thân
Như bóng mẹ hiền lưu ký ức
Cuối đời mơ hội buổi đoàn viên
 
K4 Việt Hạ NDT - 20121022