Nhạc Hàn Thư Sinh
Tin Cậy Mến Chúa PDF Print E-mail
Tác Giả: Lời và nhạc: Hàn Thư Sinh   
Thứ Năm, 13 Tháng 9 Năm 2012 20:56

Nếu không tin Chúa ở đời này, làm sao được Chúa đời sau đón mừng?

 
Khóc Hoa Anh Đào PDF Print E-mail
Tác Giả: Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh   
Chúa Nhật, 09 Tháng 9 Năm 2012 16:16

Sakura (tiếng Nhật, nghĩa là Hoa Anh Đào). Sakura nở vào mùa Xuân, đẹp rạng rỡ. Nhưng chỉ một cơn gió nóng thổi qua, hoa tàn rụng, để lại cho khách ngắm hoa một nỗi buồn man mác...

 
Mong Manh Phận Người PDF Print E-mail
Tác Giả: Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh   
Thứ Sáu, 31 Tháng 8 Năm 2012 10:20

Đời là kiếp vô thường. Người trở về bụi tro. Này! Tiền đây, Tình đó, cũng bạc như vôi!