Home Giải Trí Thơ Vui Ca dao... cạo

Ca dao... cạo PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Tư, 10 Tháng 10 Năm 2012 07:34

Anh đi, anh nhớ quê nhà
Nhớ em có mảnh đất ba tỉ đồng


Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên “di động” chỗ mình… mất ngay.
*
* *
Ba đồng một mớ trầu cay
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.
*
* *
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi!
*
* *
Không ham nhà cửa, bạc tiền
Chỉ ham anh có bố quyền chức to.
*
* *
Chồng người áo gấm xông hương
Chồng em áo rách, em thương… chồng người.