Home Giải Trí Thơ Vui Thơ vui về Dê

Thơ vui về Dê PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Bảy, 20 Tháng 10 Năm 2012 08:33

Những chuyện vui về ... Dê.


      Cuộc đời của Dê gọi là :           Dương Thế.
      Dê không mặc áo gọi là:          Dương Trần
      Dê 'xuất khẩu' gọi là:              Xuất Dương
      Dê hay nghĩ ngợi gọi là:          Dương suy
      Dê phải ngồi xe lăng gọi là:     Liệt Dương
      Dê khỏe mạnh gọi là:              Cường Dương
      Dê trên bải biển gọi là:            Hải-Dương
      Dê trên đồi núi gọi là:             Sơn Dương
      Dê trong rừng gọi là                Dương Lâm                
      Dê ở trong công viên gọi là:    Bình-Dương
      Dê cả đàn gọi là:                     Dương-Cầm
      Dê kêu gọi là:                         Âm-Dương
      Dê "hard work" gọi là:             Dương-Cực  
      Dê đực gọi là:                          Nam-Dương
      Dê ba xạo gọi là:                     Dương-Gian
      Dê nơi xa gọi là:                     Du-Dương
      Dê làm thái giám gọi là:         Thái-Dương
      Dê bên Tây gọi là:                  Đại Tây Dương
      Dê bên Ta gọi là:                    Thái bình Dương
      Dê kéo xe gọi là:                     Dương vận Hạm
      Dê chạy dòng dòng gọi là:       Tuần Dương Hạm
      Dê chỉ có 1 móng chân gọi là: Nhất Dương chỉ
      Dê bị ta nhậu gọi là:                Hưởng-Dương
     và đò chơi của Dê gọi là:               Dương...(hỏng dám nói)