Home Hình Ảnh Biến Cố Kỷ Niệm 3 năm BẢN ÁN BỊT MIỆNG CHA LÝ


Vào lúc 2 giờ 30 chiều Chúa Nhật, 28-3-2010, Lương Tâm Công Giáo đã tổ chức buổi kỷ niệm 3 năm BẢN ÁN CHA LÝ tại phòng họp Thư Viện Tully, San Jose, Cali. Diễn giả chính là Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI. - Hình ảnh: Dư Quang Nê.
Biến Cố
Tiến Sĩ Trần An Bài
Tiến Sĩ Trần An Bài
Image Detail Image Download
Tiến sĩ Trần An Bài
Tiến sĩ Trần An Bài
Image Detail Image Download
Tiến sĩ Trần An Bài
Tiến sĩ Trần An Bài
Image Detail Image Download
bantochuc_01
bantochuc_01
Image Detail Image Download
bantochuc_02
bantochuc_02
Image Detail Image Download
Chị Cao Thị Tình, Chủ Tịch Tổ Chức Lương Tâm CG
Chị Cao Thị Tình, Chủ Tịch Tổ Chức ...
Image Detail Image Download
Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm
Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm
Image Detail Image Download
Ông Đặng Đình Hiền, Tổ chức Lương Tâm CG
Ông Đặng Đình Hiền, Tổ chức Lương T...
Image Detail Image Download
Chị Cao Thị Tình
Chị Cao Thị Tình
Image Detail Image Download
Luật sư Nguyễn Hữu Thống
Luật sư Nguyễn Hữu Thống
Image Detail Image Download
Ban Tổ Chức Lương Tâm CG
Ban Tổ Chức Lương Tâm CG
Image Detail Image Download
Ký giả Huỳnh Lương Thiện
Ký giả Huỳnh Lương Thiện
Image Detail Image Download
Linh Mục Nguyên Thanh
Linh Mục Nguyên Thanh
Image Detail Image Download
Anh Lê Lộc, Liên Đoàn Cử Tri
Anh Lê Lộc, Liên Đoàn Cử Tri
Image Detail Image Download
quankhach_01
quankhach_01
Image Detail Image Download
quankhach_02
quankhach_02
Image Detail Image Download
quankhach_03
quankhach_03
Image Detail Image Download
quankhach_04
quankhach_04
Image Detail Image Download
quankhach_05
quankhach_05
Image Detail Image Download
quankhach_06
quankhach_06
Image Detail Image Download

 

Display Num 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3