Home Hình Ảnh Biến Cố Công Giáo SJ


Category List
Biểu tình trước Tòa Giám Mục đòi mở Thánh Lễ tại Họ Đạo
Biểu tình trước Tòa Giám Mục đòi mở Thánh Lễ tại Họ Đạo
Đại Lễ Hòa Giải
Đại Lễ Hòa Giải
Rước kiệu kính Các Thánh Tử Đạo VN
Rước kiệu kính Các Thánh Tử Đạo VN
Cha Nguyễn Đức Thiệp, Bề Trên Chi Dòng Đồng Công, trong vai trò hòa giải
Cha Nguyễn Đức Thiệp, Bề Trên Chi Dòng Đồng Công, trong vai trò hòa giải
Lễ Phong Chức Chánh Xứ cho cha Dương
Lễ Phong Chức Chánh Xứ cho cha Dương
Phân phối báo Chính Nghĩa
Phân phối báo Chính Nghĩa
Làm Báo Chính Nghĩa
Làm Báo Chính Nghĩa
Ngày Công Lý và Hòa Bình
Ngày Công Lý và Hòa Bình
Cha Lưu Đình Dương về Họ Đạo hai lần, nhưng thất bại
Cha Lưu Đình Dương về Họ Đạo hai lần, nhưng thất bại
Từ Giã cha Nguyễn Văn Tịnh
Từ Giã cha Nguyễn Văn Tịnh
ĐGM Huỳnh Văn Của thăm Trung Tâm Công Giáo
ĐGM Huỳnh Văn Của thăm Trung Tâm Công Giáo
Phiên họp lịch sử của Ban Chấp Hành CĐCG niên khóa 84-86
Phiên họp lịch sử của Ban Chấp Hành CĐCG niên khóa 84-86
Ban Chấp Hành CĐCG 84-86 nhậm chức
Ban Chấp Hành CĐCG 84-86 nhậm chức
Bầu Chủ Tịch Ban Chấp Hành CĐCG nhiệm kỳ 1984-1986
Bầu Chủ Tịch Ban Chấp Hành CĐCG nhiệm kỳ 1984-1986
Bầu Ban Chấp Hành CĐ Công Giáo VN San Jose nhiệm kỳ 1984-1986
Bầu Ban Chấp Hành CĐ Công Giáo VN San Jose nhiệm kỳ 1984-1986
Khánh Thành Tượng Đài Đức Mẹ Ban Ơn
Khánh Thành Tượng Đài Đức Mẹ Ban Ơn
Văn Nghệ Mừng Trung Tâm Công Giáo VN
Văn Nghệ Mừng Trung Tâm Công Giáo VN
Tiệc Mừng Ngày Khánh Thành Trung Tâm Công Giáo VN
Tiệc Mừng Ngày Khánh Thành Trung Tâm Công Giáo VN
Đức Giám Mục Pierre DuMaine làm phép cơ sở Singleton
Đức Giám Mục Pierre DuMaine làm phép cơ sở Singleton
Lễ Rước Đất Thiêng từ Đền Thánh Tử Đạo VN đến Kỳ Đài VN tại San Jose
Lễ Rước Đất Thiêng từ Đền Thánh Tử Đạo VN đến Kỳ Đài VN tại San Jose
Khánh Thành Trung Tâm Công Giáo
Khánh Thành Trung Tâm Công Giáo
Ngày giao cơ sở cho Cộng Đồng Giáo Dân San Jose
Ngày giao cơ sở cho Cộng Đồng Giáo Dân San Jose
Giáo dân San Jose đi hái ớt góp tiền mua Nhà Thờ Việt Nam
Giáo dân San Jose đi hái ớt góp tiền mua Nhà Thờ Việt Nam

 

Display Num