Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN
Sách
Tác Phẩm Cuối Đời của cụ Nguyễn Mạnh Tường PDF Print E-mail
Tác Giả: Chu Việt   
Thứ Sáu, 13 Tháng 7 Năm 2012 06:24

“Nguyễn Mạnh Tường là một người nổi tiếng thông minh, mới 23 tuổi đã đỗ hai bằng Tiến sĩ, Luật khoa và Văn khoa”.

 
Điểm Sách « Black April : The Fall Of South Viet Nam 1973-1975 » PDF Print E-mail
Tác Giả: George J Veith   
Thứ Ba, 15 Tháng 5 Năm 2012 19:12


Tác giả Veith nói lính miền Nam kháng cự kiên cường nhưng thua vì HK bỏ rơi

 
20 nhà văn miền Nam trong ‘họp mặt’ chót ngày 15.4.1975 PDF Print E-mail
Tác Giả: Viên Linh   
Thứ Năm, 03 Tháng 5 Năm 2012 15:59

1. Ðúng ngày 27 tháng 3, 2007, trong hộp thư của Khởi Hành tại 'Thị trấn Giữa Ðàng' có một chiếc phong bì xa lạ, từ khuôn khổ đến sắc màu:

 
Hồ sơ tội trạng của Henry Kissinger PDF Print E-mail
Tác Giả: Đỗ Kim Thêm   
Chúa Nhật, 28 Tháng 11 Năm 2010 16:18

“…Năm 1968, chính Richard Nixon và các đặc sứ của ông đã cố tình phá hoại Hoà đàm Paris bằng cách hứa hẹn bí mật với giới lãnh đạo Nam Việt Nam…”

 
Đọc cuốn “Hải Chiến Hoàng Sa” PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Bình Nam   
Thứ Bảy, 23 Tháng 10 Năm 2010 09:57

Cuốn Hải Chiến Hoàng Sa do Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa soạn thảo.

 
Vài suy ngẫm khi đọc “Long trời lở đất” của Trần Thế Nhân PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Minh Cần   
Thứ Năm, 08 Tháng 7 Năm 2010 09:05

… Ôi ! quê hương
Hỡi những ngày xưa !

 
Thêm Bài Về " Tâm Tư Tổng Thống Thiệu" PDF Print E-mail
Tác Giả: Tuấn Phan   
Thứ Hai, 05 Tháng 7 Năm 2010 10:57

Nếu BS Trần Xuân Ninh nhận định về cuốn sách 5 tê của TS Nguyễn Tiến Hưng là "bới phân ra mà ngửi", thì  tôi cho rằng TS NTH chỉ làm công việc bới phân ra mà  thôi,

 
Nhận Xét Về Tác Phẩm "Tâm Tư Tổng Thống Thiệu'' PDF Print E-mail
Tác Giả: Giao Chỉ, San Jose   
Thứ Ba, 29 Tháng 6 Năm 2010 20:22

Mặc dù có những ý kiến phê phán chê bai và nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đối với tôi, tác phẩm của ông Nguyễn Tiến Hưng vẫn là một món quà đặc biệt.