Home Lịch Sử VN Sách Khi Đồng Minh Tháo Chạy
Khi Đồng Minh Tháo Chạy
Hộ Tống Hạm USS Kirk 'Giải cứu Hải Quân miền Nam' ngày 1/5/1975 PDF Print E-mail
Tác Giả: National Public Radio   
Thứ Sáu, 24 Tháng 9 Năm 2010 09:18

"Ông được lệnh phải quay trở lại Việt Nam để giải cứu Hải Quân Nam Việt. Chúng ta quên mất họ. Nếu không cứu họ, tất cả có thể sẽ bị giết chết.”

 
Bài học từ tác phẩm " Khi Đồng Minh Tháo Chạy " của TS Nguyễn tiến Hưng PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê quế Lâm   
Thứ Bảy, 19 Tháng 6 Năm 2010 13:17

  TinParis.  Đây là quan điểm của một độc giả mà chúng tôi nhận thấy rất " hợp lý " và thực tiễn cho chúng ta thấy là Ts. Nguyễn tiến Hưng thiếu đức tính " khách quan" , rất cần thiết cho một học giả. 

 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần Mục Lục. PDF Print E-mail
Thứ Tư, 26 Tháng 5 Năm 2010 09:51
 

Cuộc Chiến Việt Nam                                                                                                                                                                 

KHI ĐỒNG MINH THÁO CHẠY

 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Lời nói đầu: Sao lẹ thế PDF Print E-mail
Tác Giả: GS.TS. Nguyễn Tiến Hưng   
Thứ Tư, 26 Tháng 5 Năm 2010 03:19
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần I - Chương 1: Làm sao thoát khỏi vũng lầy. PDF Print E-mail
Thứ Tư, 26 Tháng 5 Năm 2010 02:18
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần I - Chương 2 PDF Print E-mail
Thứ Tư, 26 Tháng 5 Năm 2010 01:17
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần I - Chương 3 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 16:02
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần I - Chương 4 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 15:17
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần II - Chương 5: Thân Phận Tiểu Quốc. PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 14:30
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần II - Chương 6 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 13:40
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần II - Chương 7 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 12:51
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần III - Chương 8: Khi Đồng Minh Tháo Chạy. PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 11:01
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần III - Chương 9 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 10:16
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần III - Chương 10 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 09:34
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần III - Chương 11 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 08:47
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần III - Chương 12: Hãy Giúp Chúng Tôi. PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 07:55
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần III - Chương 13 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 06:04
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần IV - Chương 14: Rước của nợ hay được của có?. PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 05:15
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần IV - Chương 15 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 04:26
 
Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Phần IV - Chương 16 PDF Print E-mail
Thứ Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 03:44
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2