Home Phát Thanh Suy Niệm
Suy Niệm
Tôi có hai người Cha - Phần 2 PDF Print E-mail
Tác Giả: Chương trình Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương   
Thứ Sáu, 15 Tháng 6 Năm 2012 14:40

Nhân ngày lễ "Hiền Phụ", chương trình Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương (số 394) trình bày đề tài "Tôi có hai người Cha".

 
Tôi có hai người Cha - Phần 1 PDF Print E-mail
Tác Giả: Chương trình phát thanh TVTT   
Thứ Tư, 13 Tháng 6 Năm 2012 13:49

Nhân ngày lễ "Hiền Phụ", chương trình Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương (số 394) trình bày đề tài "Tôi có hai người Cha".