Home Phát Thanh Thời Sự Bản Án Cha Lý

Bản Án Cha Lý PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 29 Tháng 3 Năm 2010 23:25

Bài thuyết trình của TS. Trần An Bài trong dịp kỷ niệm 3 năm Bản Án Bịt Miệng Cha Lý do Lương Tâm Công Giáo tổ chức tại San Jose.

Muốn nghe ÂM THANH bài thuyết trình, xin BẤM VÀO ĐÂY


 * Muốn đọc bài diễn văn, xin BẤM VÀO ĐÂY

* Muốn xem hình ảnh, xin BẤM VÀO ĐÂY


* Muốn download,

xin right click VÀO ĐÂY

rồi chọn "Save Target (Link) As"

 

Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI