Home Văn Học THƠ Lệ Khanh
Món ăn 4-5 PDF Print E-mail
Tác Giả: Bai An Tran   
Thứ Sáu, 04 Tháng 5 Năm 2012 00:00
SAIGON  ECHO
 
  Kính tặng Tiến sĩ Trần-An-Bài
 
  Những mong lấp biển với dời non,
  Mấy chục năm qua mộng vần còn.
  Kết bạn tâm đầu nêu chí lớn,
  Nối tình tri kỷ tỏ lòng son.
 
  Sài-Gòn Vang Vọng bấy lâu nay,
  Tiến sĩ Trần Quân* góp sức này.
  Bình luận, thông tin nhanh phổ biến,
  Văn chương, điển tích sẵn tô-bày.
  Tự Do, un đúc mầm non giỏi,
  Hạnh Phúc, dựng xây lớp trẻ tài.
  Lưu lạc quê người luôn nhớ nước,
  Lòng son quang phục: trí-mưu dài.
 
  Lệ-Khanh
  * Ông Tiến sĩ họ Trần

 

 
Vườn thơ Lệ Khanh PDF Print E-mail
Tác Giả: Lệ Khanh   
Thứ Hai, 18 Tháng 10 Năm 2010 13:29

 Mời quý bạn yêu thơ thăm Vườn Thơ của Lệ Khanh.