Home Văn Học THƠ HN Nguyễn Tấn Ích
Sức Tù Tải Gỗ PDF Print E-mail
Tác Giả: Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích   
Thứ Ba, 10 Tháng 4 Năm 2012 10:37

Nhớ thương năm tháng hao gầy ... Thịt xương con Mẹ thua cây gỗ rừng ...

 
GADDAFI – Giờ của độc tài đã điểm PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Mạnh Hảo   
Thứ Ba, 25 Tháng 10 Năm 2011 23:04

"Đại tá công an – nhà báo Nguyễn Như Phong,
Vừa ca ngợi Gaddafi đồng chí tốt..."

 
Thơ HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH (3) PDF Print E-mail
Tác Giả: Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích   
Thứ Hai, 11 Tháng 10 Năm 2010 13:54

Hãy thả hồn mình theo dòng thơ ngọt ngào đưa ta về với Mẹ Việt Nam bằng lời ca dao ru ngọt, nghìn đời ngấm vào trái tim khát khao tình đất Mẹ.

 
Hương Áo Phù Sa - Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích PDF Print E-mail
Tác Giả: Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích   
Thứ Ba, 08 Tháng 6 Năm 2010 06:30

 

Những bài thơ tình trích trong tập thơ “Hương Áo Phù Sa”, xuất bản 2010 của Nhà Thơ  HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH

 
Thơ HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH (2) PDF Print E-mail
Tác Giả: Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích   
Thứ Tư, 07 Tháng 4 Năm 2010 00:18

Hãy thả hồn mình theo dòng thơ ngọt ngào đưa ta về với Mẹ Việt Nam bằng lời ca dao ru ngọt, nghìn đời ngấm vào trái tim khát khao tình đất Mẹ.

 
Thơ HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH (1) PDF Print E-mail
Tác Giả: Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích   
Thứ Ba, 06 Tháng 4 Năm 2010 13:31

 Hãy thả hồn mình theo dòng thơ ngọt ngào đưa ta về với Mẹ Việt Nam bằng lời ca dao ru ngọt, nghìn đời ngấm vào trái tim khát khao tình đất Mẹ.