Home Video Hồ Sơ Thuyền nhân: Tội Ác của Cộng Sản Việt Nam

Thuyền nhân: Tội Ác của Cộng Sản Việt Nam PDF Print E-mail
Tác Giả: Đài Truyền Hình VN - Hoa Thịnh Đốn   
Thứ Bảy, 28 Tháng 4 Năm 2012 21:52

30 tháng tư năm 1975, một dấu mốc tội ác của CSVN: thảm trạng thuyền nhân. Những người Việt tỵ nạn nên xem lại những hình ảnh bi thương này để nhớ lại tại sao mình phải ly hương và ly hương để làm gì?