Home Video Thông Tin Cuộc đàm luận của TS Trần An Bài với Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn

Cuộc đàm luận của TS Trần An Bài với Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn PDF Print E-mail
Tác Giả: Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn   
Thứ Bảy, 21 Tháng 4 Năm 2012 07:38

TS. Trần An Bài phỏng vấn Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn để tìm hiệu việc thành lập và điều hành đài này trong 21 năm vừa qua.