Home Video Thông Tin Nghi Lễ Truy Điệu Truyền Thống Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

Nghi Lễ Truy Điệu Truyền Thống Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam PDF Print E-mail
Tác Giả: Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn   
Thứ Năm, 19 Tháng 7 Năm 2012 07:42

Vào ngày Thứ Sáu 6 tháng 7 năm 2012, Nghi Lễ Truy Điệu Truyền Thống Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã được trang trọng cử hành tại Woodson High School, Fairfax - Virginia, nhân dịp Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Thứ 18 tổ chức tại Hoa Kỳ.