Home Video Vui Lạ Đẹp Danny McAskill "way back home"

Danny McAskill "way back home" PDF Print E-mail
Tác Giả: SaigonEcho sưu tầm   
Thứ Tư, 24 Tháng 10 Năm 2012 21:09

Xin mời thưởng thức tài nghệ chạy xe đạp thật là nguy hiểm, tài tình.

 Way Back Home của Danny MacAskill thật là “dễ nể” chạy  xe đạp quá hay, hết chỗ chê! mời xem đoạn video quay theo anh ta trên một hành trình từ Edinburgh trở lại Dunvegan quê hương của mình, ở Isle of Skye.

http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cj6ho1-G6tw&vq=medium
{youtube}Cj6ho1-G6tw{/youtube}