Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

  Kính tặng TS Trần-An-Bài Cung-Chuc-Tan-Xuan

  Những mong sư phụ được như tiên,
  Thong thả nào lo đến bạc tiền.
  Sáng chuyển tin vui xây nghiệp lớn,
  Chiều rao chân lý tạo cơ duyên.
  Ngâm nga thơ nhạc, tâm thanh thản,
  Xướng họa văn chương, dạ chẳng phiền.
  Giáp Ngọ Xuân về em kính chúc:
  Thầy thương đa thọ mãi thêm niên.
 
                   Lệ-Khanh
         Xuân Giáp Ngọ 2014

Switch mode views: