Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gia đình CSQG Bắc Cali. mừng Xuân Mới Quý Tỵ

Dotphao CungChuc TanXuan

 

IMG 0002

 

CHÚC XUÂN

Xuân về luôn tưởng đến quê-hương,
Mượn lá thư nầy gởi bốn phương.
Chúc Chị bền gan câu dũng-cảm,
Mừng Anh vững chí chữ kiên-cường.
Đuổi quân xâm lấn, ngàn yêu mến,
Dẹp lũ vô thần, vạn kính thương.
Nước Việt vượt qua cơn quốc biến,
Trời Nam hết chịu cảnh đêm trường.


Dõi bước đi từ Á đến Âu,
Cùng người chí lớn, luận bàn nhau.
Noi gương Hưng-Đạo an bờ cõi,
Nối gót Quang-Trung dụng kế mầu
Tổ-Quốc sáng như vầng nhật nguyệt,
Non-Sông đẹp tợ ánh hoa châu.
Tự-do, Hạnh-phúc, toàn dân nguyện:
Quý Tỵ Tân Niên đạt sở cầu.

Lệ-Khanh

Switch mode views: