Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đại Hội Cựu SVSQ và Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Học Viện CSQG/VNCH

 Cứ mỗi 5 năm Đại Gia Đình Học Viện CSQG/VNCH có dịp tổ chức Đại Hội Cựu SVSQ và Kỷ Niệm  Thành Lập Học Viện CSQG/VNCH.

Năm nay, 2016 ACE cựu SVSQ Nam Cali đã đứng ra đảm nhận tổ chức Đại Hội Cựu SVSQ và Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Học Viện CSQG vào 3 ngảy 16, 17 và 18 tháng 7 năm 2016.

Trong ngày 16/7/2016 là ngày Tiền Đại Hội, các khóa đã tự tổ chức sinh hoạt nội bộ. Có khòa tổ chức tại nhà hàng, có khóa tổ chức tại tư gia bạn cùng khóa.

Dịp nầy  Cựu SVSQ K6, Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Doãn Hưng đã hướng dẫn phái đoàn gồm Đại Tá Cựu Viện Trưởng Trần Minh Công, các cựu Giảng Sư, cựu Cán Bộ Liên Đoàn Sinh Viên đến từng khóa để thăm viếng và sinh hoạt ngắn các cựu SVSQ.

Chúng tôi thuộc khóa 6 nên chỉ ghi lại hình ảnh sinh hoạt khóa mình sau đây;

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỰU SVSQ KHÓA 6

Ngày thứ nhì 17/7/2016 là ngày chính của Đại Hội.

Trong ngày nầy có 2 sinh hoạt khác nhau. 

Buổi sáng lúc 9 giờ 30 là Lễ Đặt Vòng Hoa và Tưởng Niệm dưới sự chủ tọa của Đại Tá Cựu Viện Trưởng cùng tất cả Cựu Giảng Sư; Cán Bộ Học Viện và Cựu SVSQ các Khóa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Thành Phố Westminster.

Chúng tôi đã ghi lại hình ảnh của buổi Lễ sau đây:

HÌNH ẢNH LỄ ĐẶT VÒNG HOA VÀ TƯỞNG NIỆM TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

Buổi chiều tối từ lúc 4 giờ là Dạ Tiệc Liên Hoan tại nhà hàng Seafood Palace, cũng Thành Phố Westminster.

Mời quý vị theo dõi sinh hoạt buổi tiệc qua hình ảnh sau đây:

DẠ TIỆC LIÊN HOAN CHÀO MỬNG ĐẠI HỘI VÀ KỶ NIỆM 50 NAM HỌC VIỆN

Ngày cuối 18/7/2016 là ngày BTC hướng dẫn một số ACE từ xa về dự Đại Hội đi thăm viếng Little SaiGon Nam Cali và một vài địa danh trong khu vực.

Chúng tôi không có dịp tham gia nên không có hình ảnh.

Hẹn găp lai nhau vào năm 2021 khi Học Viện CSQG tròn 55 tuổi.

K6 Dư Quang Nê tường trình.

Switch mode views: