Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quỹ Tương Tế CSQG & Thân Hữu thăm viếng GĐ HV Trương Văn Thời

 Chiều ngày thứ bảy 9/3/2013 Quỹ Tương Tế & Thân Hữu đã đế thăm viếng GĐ Hội Viên Trương Văn Thòi. Sau khi bổ túc đầy đủ giấy tờ cần thiết, quý anh trong BĐH Quỹ Tương Tế và Thân Hữu đã trở lại gia đình HV Trương Văn Thơi để trao chi phiếu và đóng hồ sơ chiều ngày 23/3/2013.

Xin mời xem vài hình ảnh khi click vào hàng chữ dưới đây:

THĂM VIẾNG GĐ TRƯƠNG VĂN THỜI

Switch mode views: