Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lễ Kỷ Niệm Ngày CSQG 1 THÁNG 6 tại Bắc Cali

 Xin vào link dưới đây để xem hình ành toàn bộ buổi lễ:

HÌNH ẢNH LỄ KỶ NIỆM NGÀY CSQG 1 THÁNG 6 TẠI BẮC CALI

Switch mode views: