Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lễ Bàn Giao Chức Vụ Hội Trưởng Hội AHLLCSQG Bắc Cali

 Lúc 11:00AM ngày Chúa Nhật 02/7/2017. Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc Cali. đã tổ chức lễ Bàn Giao chức vụ Hội Trưởng

tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali.,San Jose.

Có gần 100 người đã tham dự buổi lễ nói trên. Đa số là anh em trong gia đình CSQG.

Thành phần tham dự và diễn tiến buổi lễ xin vào link hình dưới đây:

LỄ BÀN GIAO CHỨC VỤ HỘI TRƯỞNG HỘI AHLLCSQG BẮC CALI.

Switch mode views: