Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cựu SVSQ Khóa 1 Hội Ngộ 2017

 Cựu SVSQ Khóa 1 Học Viện CSQG/VNCH
đã có Ngày Hội Ngộ thật vui vẻ, đượm tình Thầy Trò, Bạn Bè... mà hơn 50 về trước cùng nhau dưới mái trường Học Viện CSQG trên đường Lê Văn Duyệt

Xin mời quý vị xem hình ảnh Ngày Hội Ngộ. xin vào link dưới đây:

CỰU SVSQ KHÓA 1 HỘI NGỘ 2017

Switch mode views: