Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

NT Phan Trung Chánh thăm viếng PVT Phạm Công Bạch

 Nhân chuyến đến Bắc Cali., NT Phan Trung Chánh cùng Thầy Trần An Bài và một số Cựu SVSQ Học Viện CSQG trong vùng đã đến nursing home Valley House Rehabilitation Center thuộc thành phố Santa Clara thăm viếng Cựu PVT Phạm Công Bạch. Tuy Thầy Bạch vẫn còn yếu song so với trước đây thì Thầy có phần khỏe và tinh thần tươi tĩnh, thoái mái hơn.

Sau khi thăm viếng, anh em đã mời NT Phan Trung Chánh dùng bữa ăn trưa. Vì Thầy Bài vì bận việc nên phải về trước không đi ăn được. Trong dịp nầy K3 Lê văn Thụy đại diện anh em chào mừng NT PT Chánh đã đến thăm Bắc Cali. NT Chánh cũng có đôi dòng tâm tình với anh em trước khi dùng bữa. Buổi gặp gởi đáng nhớ nầy đã lưu luyến chia tay lúc 1:30PM.

Mời click và xem hơn 100 hình ảnh được ghi lại dưới đây:

HÌNH ẢNH THĂM VIẾNG PVT PHẠM CÔNG BẠCH

Switch mode views: