Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

46 Năm Hội Ngộ Khóa 2 Hoc Viện CSQG/VNCH

 Cuối tuần vừa qua, Khóa 2 đã tổ chức Họp Mặt Khóa vào dịp kỷ niệm 46 năm ngày mãn khóa.

Lần hội ngộ được tổ chức 2 ngày: Tiền Hội Ngộ tổ chức ngày 26/10/2013 tại tư gia K2 Trần Văn Tuất, TP Santa Ana.

Ngày Hội Ngộ chính thức tổ chức ngày 27/10/2013 tại Diamond Seafood Palace Res.

Mời quý vị xem hình ảnh ngày Hội Ngộ Chính Thức:

HÌNH ẢNH NGÀY HỘI NGỘ KHÓA 2 TẠI NHÀ HẢNG DIAMOND

Switch mode views: