Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phân Ưu GĐ Trung Tá Phó VT PHẠM CÔNG BẠCH

 Pham Cong_Bach_0Pham Cong_Bach_1

Pham Cong_Bach_5

Pham Cong_Bach_2

Pham Cong_Bach_4

Pham Cong_Bach_3

Switch mode views: