Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bắc Cali. Hội Ngộ Mùa Tạ Ơn 2017

 Vào lúc 5:00PM ngày thứ bảy 11/11/2017. Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bắc Cali đã tổ chức thành công Đêm Hội Ngộ nhân mùa Tạ Ơn. Với khoảng 150 người tham dự. Ngoài sự hiện diện trong Đêm Hội Ngô cùa gia đình cựu SVSQ các khóa, đặc biệt có hai Thầy Nguyễn Văn Canh và Trần An Bài và một số quan khách hội đoán bạn trong vùng.

  Trong thời gian chờ đợi khai mạc chuong trình văn nghệ đã làm khời sắc bầu không khí vui tuoi ấm cúng, Tiếp theo sau lễ khai mạc là lời chào mừng cùa BTC, phát biểu cùa TS Trần An Bài. Tiết mục quan trọng sau đó là bầu cử chức vụ Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bac81c Cali 2017-2020. Vì chỉ có một ứng cử viên nên đại đa số tín nhiệm K8 DUY VĂN HÀ ĐÌNH HUY vào chức vụ Hội Trưởng nhiệm kỳ 3 năm kế tiếp. Xin chúc mừng Tân Hội Trưởng.

 Phần ẩm thực và văn nghệ là do " Cây Nhà Là Vườn" thực hiện rất đặc sắc. Thay mặt BTC cám ơn quý phu nhân và thân hữu.

Xin mời xem hình ảnh của Đem Hội Ngộ qua link dười đây:

HÌNH ẢNH ĐÊM HỘI NGỘ MÙA TẠ ƠN CỰU SVSQ HỌC VIỆN CSQG BẮC CALI.

Switch mode views: