Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Quốc Hận

Tưởng niệm 40 na7=8m Quốc Hận!

Kính mời quý vị xem các bài thơ xướng họa của Lệ Khanh & Thanh Hoàng

Những người CSQG/VNCH

Bài viết của BTV Thiên Trúc, đài RFA.

Cáo Phó và Phân Ưu K3 Nguyễn Văn Dương

Cựu SVSQ Khóa 3 Học Viện CSQG/VNCH, Cựu Đại Úy NGUYỄN VĂN DƯƠNG đã mất ngày 7/4/2015 tại San Jose.

Thơ: Thư Gởi Bạn

Bài Thơ xướng họa của hai Thi Sĩ Lệ Khanh và Thang Hoàng.

Tiệc Mừng Xuân Ất Mùi 2015 GĐ CSQG Bắc Cali

Tiệc Mừng Xuân Ất Dậu 2015 Gia Đình Cảnh Sát Quốc Gia Bắc Cali.

Thư Tổng Hội CSQG

Về việc tổ chức Đại Hội Tổng Hội CSQG năm 2015

Chúc Mừng Năm Mới

Chúc Mừng Năm Mới từ K6 Nguyễn Văn Nghĩa VN

Tin buồn: K1 Đỗ Thám đã từ trần

Cựu SVSQ Khóa 1 ĐỖ THÁM Học Viện CSQG/VNCH đã từ trần ngày 4/2/2015 tại San Jose.

Tin buồn: Thân Mẫu K6 Trần Thoại mãn phần

Thân Mẫu K6 Trần Thoại là Bà Ngô Thị Hùng đã mãn phần ngày 27 tháng 1 năm 2015 tại San Jose.

Tháng Chạp, viếng mộ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

“Sao mà mấy bậc vị này lại chịu nghiệt ngã quá. Tôi thấy trước sau gì nghĩa trang này cũng giải tỏa, không biết lần này các ông đi đâu!”

Bạn Thơ

Mời bạn trở lại với những vầng thơ lãng mạn của Lệ Khanh.

Dạ Tiệc Hội Ngộ Giáng Sinh 2014

Dạ tiệc Hội Ngộ Giáng Sinh 2014 do Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bắc Cali tổ chức ngày 20/12/2014 tại San Jose.

Truyện Ngắn: BẠN TÔI

Truyện ngắn ôn về kỷ niệm của một thời..

Tin buồn: Thân Mẫu K7 Nguyễn Huế qua đời

Tin buồn: Thân mẫu K7 Nguyễn Huế đã qua đời ngày 20/11/2014 tại Đà Nẵng.

Thơ Xướng Họa Lệ Khanh & Thanh Hoàng: Bạn và Ta

Xin mời quý anh chị thưởng thức...

Phân Ưu với K2 Nguyễn Ngọc Thụy

Bào huynh K2 Nguyễn Ngọc Thụy, Ông Nguyễn Ngọc Cư đã qua đời ngày 17/11/2014 tại Sài Gòn.

Cáo Phó và Phân Ưu K2 NGUYỄN SƠN VIỆT

Cáo Phó và Phân Ưu Thân Mẫu K4 Nguyễn Hinh

Tin buồn: Thân Mẫu K4 Nguyễn Hinh đã mãn phẩn ngày 27/10/2014 tại San Jose.

Cáo Phó và Phân Ưu GĐ GS Nguyễn Văn Canh, Hình ảnh và Cảm Tạ của Tang Gia

Tin buồn: Nhac Phụ K1 Phan Tấn Ngưu qua đời

Switch mode views: