Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Không Được Phân Ly

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Ca sĩ: Khánh Linh
Pps: Vincent Nguyễn

khong-duoc-phan-ly

Bản nhạc mp3 - Ca sĩ Khánh Linh solo:

Bản nhạc mp3 - Ca đoàn Thiên Thanh solo: 

Slide show:

Bản nhạc Không Được Phân Ly có nốt:

Album-8-08-Khong-Duoc-Phan-Ly-page-01

 

Lời bài hát:

Không Được Phân Ly

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH


Điệp Khúc:

Điều gì Thiên Chúa đã phối hiệp,
Con người không được phân ly.
Một khi thề hứa chung tình,
Suốt đời Thiên Chúa chúc lành, xe duyên.


Tiểu Khúc 1:

Adong u hoài, lẻ loi giữa chốn thiên thai,
Thiếu người hiệp đôi và vắng tiếng cười con cái,
Adong ngủ say, được Thiên Chúa lấy đoạn xương,
Tác sinh Evà. Từ đó, vợ chồng thân thương.

Tiểu Khúc 2:

Adong Evà bền duyên mãi mãi bên nhau,
Mối tình nở hoa, được Chúa chúc lành thánh hóa.
Sinh con thật đông, cùng nhau mến Chúa, cậy trông.
Chúa thương con người, hồng phúc đổ tràn muôn nơi.

 

Switch mode views: