Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giêsu Chiên Thiên Chúa

Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh
Ca sĩ: Ca Đoàn Thiên Thanh

Nhạc trưởng: Vũ Đình Ân
Pps: Vincent Nguyễn

Minh Thanh Chua

* Bản nhạc mp3:

* Bản nhạc Pps:

 

* Bản nhạc có nốt 1 bè:

 

gs 001

 

 

Lời bài hát:

Giêsu Chiên Thiên Chúa

 

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH

Ca đoàn THIÊN THANH

Nhạc trưởng: VŨ ĐÌNH ÂN

 

Điệp khúc:

Con dâng lễ vật này Bánh với Rượu.

Sẽ trở nên Mình và Máu Chúa Giêsu.

Trong bữa Tiệc Ly, vì yêu, Chúa trao thân mình.

Ban cho Máu Thịt, để con lãnh phúc trường sinh.

 

Tiểu khúc 1:

Bẻ bánh không men, trong Lễ Vượt Qua ngày trước.

Nhờ máu của chiên đã cứu thoát cháu con dân Người.

Nay lời ước giao: Giêsu là Chiên Thiên Chúa.

Máu Con Một Người linh thánh rửa hết tội trần gian.

 

Tiểu khúc 2:

Cùng hiến dâng lên hy lễ đời con bất xứng,

Nguyện Chúa dủ thương, nhận thánh hóa lễ dâng mọn hèn.

Muôn đời hát vang: Giêsu là Chiên Thiên Chúa,

Gánh mang tội trần, muôn thế hệ thoát cảnh lầm than.

 

 

 

 

 

Switch mode views: