Ấy Chồng Đại Gia

Cuộc đời người thật lắm chông gaibai mot
Nay đây mai đó cả bi lẫn hài
Đời ta như vở kịch dài
Một mình ta đóng cả hài lẫn bi
Em nói rằng bên tôi trọn kiếp
Biết tôi nghèo em có phụ tôi không
Yêu em đương lúc mặn nồng
Nay em dứt áo lấy chồng đại gia

Tin mới

Các tin khác