Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luận về TÌNH YÊU

Tình làm quen qua mạng (Internet) được gọi là lưới tình
Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.

Khóc bạn lấy vợ

Đời trai nay đã thôi rồi
  Tin mày lấy vợ, rụng rời lòng tao.

Định nghĩa vợ

Chí phải, chí phải...
 Kính vợ thì đắc thọ
 Sợ vợ thì sống lâu
 Nể vợ thì hết âu sầu
 Mà để vợ lên đầu thì...trường sinh bất tử

Switch mode views: