Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh Tang lễ Linh mục Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân, OFM

 

Switch mode views: