Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những bức hình lich sử vô giá: Từ cuộc đảo chính TT Ngô Đình Diệm, biến cố Mậu Thân... đến tội ác của cộng sản

 

 

Đảo chánh 1-11-1963 - Henry Cabot Lodge Jr. & Trần Văn Đôn

 

 

 

Đảo chánh 1-11-1963 - Cựu phó tổng thống nay là Tân thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ

 

 

 

 


bìa Brochure du lịch số ra sau ngày đảo chánh 1-11-1963) - William Colby Collection

 

 

 


Danh sách Ban Lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng và Thành phần Chánh phủ Cách mạng lâm thời VNCH - William Colby Collection

 

 

 

 


Saigon Round Up (08 November 1963) - William Colby Collection

 

 

 

 


TT Diệm và các tướng lĩnh.

 

.

 

 

 


Nhà tù Chí Hòa, Sài Gòn - ông Ngô Đình Cẩn nhận các nghi thức tôn giáo trước giờ ra pháp trường.

 

 

 

Tòa án quân sự xét xử ông Ngô Đình Cẩn

Lễ an táng TT Diệm và ông Nhu

Một sĩ quan thuộc phe đảo chánh, vẻ mặt hớn hở, bên cạnh xác ông Nhu

TT Diệm và ông Nhu trong hầm xe thiết giáp M-113, hai tay bị trói

Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi - Douglas Pike Photograph Collection

Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi - Douglas Pike Photograph Collection

Đảo chánh 1-11-1963 - John C. Wiren Collection

Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963 - Douglas Pike Photograph Collection

Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963, những thằng học sinh thân Cộng mặt mày hân hoan thoải mái cười vui vẻ trong vụ ám sát TT Diệm - Douglas Pike Photograph Collection

những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm. Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế? - Douglas Pike Photograph Collection

những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm. Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế? - Douglas Pike Photograph Collection

những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm. Xem khẩu hiệu: Xử tử Diệm-Nhu. Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế? - Douglas Pike Photograph Collection

những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình - Douglas Pike Photograph Collection

. - Douglas Pike Photograph Collection

Demonstrators in the streets of Saigon at the time of the coup against President Ngo Dinh Diem, 1963 - Douglas Pike Photograph Collection


Nov 1963, dọn dẹp đổ nát nơi nhà hàng Quốc Tế. Douglas Pike Photograph Collection

Tàn phá của đảo chánh 1-11-1963 - Douglas Pike Photograph Collection

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup - Lee Baker Collection

Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963.

Tu Do Street - Douglas Pike Photograph Collection

Armoured car, military policeman, and civilians after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. Douglas Pike Photograph Collection

Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. Douglas Pike Photograph Collection

Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. Douglas Pike Photograph Collection

Protesting students and burning vehicle near Saigon Moi office on Pham Ngu Lao Street, Saigon, in 1963. Douglas Pike Photograph Collection

Coup d'Etat - Saigon 1963

November 1963 Coup - John C. Wiren Collection

November 1963 Coup - John C. Wiren Collection

November 1963 Coup - John C. Wiren Collection

November 1963 Coup - John C. Wiren Collection

November 1963 Coup - John C. Wiren Collection

Bến Bạch Đằng, November 1963 Coup - John C. Wiren Collection

November 1963 Coup - John C. Wiren Collection

Toppling of 'Madame Nhu' statue after 1963 coup. Douglas Pike Photograph Collection

Aftermath of the 1963 coup. These were prisoners. Binh sĩ Lữ đoàn bảo vệ Phủ TT bị bắt giữ - Ogden Williams Collection

Gen. Tran Van Don, Coup Nov 1063 - Anthony LaRusso Collection

Gen. Duong Van Minh ("Big Minh") and Gen. Tran Van Don, Nov. 1, 1963 - Anthony LaRusso Collection

1-11-63 Phía trước cổng Thành Cộng Hòa, ngày nay là giao lộ Lê Duẩn-Đinh Tiên Hoàng - Anthony LaRusso Collection

1-11-63 đường Mạc Đĩnh Chi, đoạn bót quận 1 Hồng Thập Tự đến Thống Nhất - Anthony LaRusso Collection

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963. Douglas Pike Photograph Collection

Local citizens provide water to ARVN soldiers on a Saigon street during or just after the coup - Douglas Pike Photograph Collection

Ngo Dinh Diem Coup - Douglas Pike Photograph Collection

Vietnamese girl and Vietnamese Marines after coup against Ngo Dinh Diem. - Douglas Pike Photograph Collection

Dinh Gia Long sau đảo chánh - Anthony LaRusso Collection

Bên trong Thành Cộng Hòa sau đảo chánh - Anthony LaRusso Collection

The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother - Anthony LaRusso Collection

The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother - Anthony LaRusso Collection

Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu. - Anthony LaRusso Collection

[01 November 1963] Damage to a hospital from coup. - Lee Baker Collection

Damage from coup. - Lee Baker Collection

The aftermath of the coup - Lee Baker Collection

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Lee Baker Collection

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Lee Baker Collection

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Lee Baker Collection

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Lee Baker Collection

Defaced Diem statue after Nov 1963 Coup.- Douglas Pike Photograph Collection

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup - Lee Baker Collection

November 1963 Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection

November 1963 Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection

November 1963 Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection

Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Douglas Pike Photograph Collection

Bộ Quốc Phòng - November 1963 Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection

Bộ Quốc Phòng, 63 Gia Long (góc Gia Long-Pasteur) - Bystanders and firemen; Saigon, Nov 1963. - Douglas Pike Photograph Collection

Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. - Douglas Pike Photograph Collection

M-24 tank in Saigon following ouster of Ngo Dinh Diem. - Douglas Pike Photograph Collection

November 1963 - Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection

Góc Pasteur - Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long. Military personnel and civilians atop M-113s. Douglas Pike Photograph Collection

ARVN troops and M-113 armored personnel carriers Nov 1963 Coup. Douglas Pike Photograph Collection

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. Two ARVN 2nd Cavalry soldiers. - Douglas Pike Photograph Collection

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. - Douglas Pike Photograph Collection

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. - Douglas Pike Photograph Collection

ARVN M-24 Chaffee Tanks, M-113 Armoured Personnel Carrier following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. - Douglas Pike Photograph Collection

Troops in front of the presidential offices in Nov. 1963. - Douglas Pike Photograph Collection

Gia Long Palace in Saigon, 1963. Douglas Pike Photograph Collection

Presidential Offices in Saigon, Nov 1963. Douglas Pike Photograph Collection

Gia Long Palace in Saigon, 1963. Douglas Pike Photograph Collection

Gia Long Palace in Saigon, 1963. Douglas Pike Photograph Collection

Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963. - Douglas Pike Photograph Collection

Gia Long Palace in Saigon, 1963. Anthony LaRusso Collection

Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu - Anthony LaRusso Collection

Saigon - 01 Nov 1963 Coup d'état - Anthony LaRusso Collection

Saigon - 01 Nov 1963 Coup d'état - Góc Pasteur - Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long - John C. Wiren Collection

Đường Gia Long phía trước Dinh Gia Long - November 1963 Saigon - Coup - John C. Wiren Collection

Dinh Gia Long Saigon - Đảo chánh 1/11/1963 - Press Photos

LOS ANGELES 5/11/1963 -- BÀ NHU THẤY HÌNH CÁC CON

Saigon 1962 - Đúng 50 năm trước đây

Tượng đài Hai Bà Trưng bị đám đông ủng hộ phe đảo chánh đập phá vì cho là được làm giống hình ảnh Bà Nhu

Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của Lữ đoàn Bảo vệ Phủ Tổng Thống

sau này là trường ĐH Văn Khoa

Dinh Gia Long sau ngày đảo chánh - photo by Larry Burrows

|

Binh sĩ đảo chánh phía trước dinh Gia Long đầy vết đạn 1-11-1963

đảo chánh 1-11-1963

đảo chánh 1963 - hội đồng quân nhân cách mạng

đại tá Nguyễn Văn Thiệu ngồi hàng sau, thứ 4 từ bên phải

Cổng Thành Cộng Hòa sụp đổ sau đảo chánh 1/11/1963 - Photo by Lee Baker

Cổng Thành Cộng Hòa 1-11-1963 nay là đầu đường Đinh Tiên Hoàng giao với Lê Duẩn - Photo by Lee Baker

Cổng Thành Cộng Hòa 1-11-1963 - Photo by Lee Baker

Dinh Gia Long sau ngày đảo chánh

Dinh Gia Long ngày đảo chánh

Đảo chánh 1-11-1963, binh sĩ phe đảo chánh đang nã đại liên vào Dinh Gia Long, nơi tạm thời là dinh TT vì Dinh Độc Lập đã hư hỏng nặng sau vụ đảo chánh hụt 1962

Đảo chánh 1-11-1963, trên sân sau Dinh Gia Long, kiến trúc phía sau của tòa nhà này ít khi được thấy

Học sinh Jean Jacques Rousseau và Marie Currie tham dự đám tang một sĩ quan bị chết trong cuộc đảo chánh 1-11-1963

Học sinh Jean Jacques Rousseau và Marie Currie tham dự đám tang một sĩ quan bị chết trong cuộc đảo chánh 1-11-1963

Đám tang Đại Úy Bùi Ngươn Ngãi chỉ huy trưởng Chi đoàn 1/1 Chiến Xa M24, bị bắn tử thương khi cùng đơn vị tiến lên khai chiến với Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống ở Thành Cộng Hoà. Ô Ngãi vừa được truy phong thiếu tá. (1963)

Dinh Độc Lập bị ném bom năm 1962 - Photo by Lee Baker

Dinh Độc Lập bị ném bom năm 1962 - Photo by Lee Baker

Đảo chánh hụt 1962, dinh Độc Lập cũ bị hai phi công Nam VN ném bom hư hỏng nặng

Đảo chánh hụt 1962, dinh Độc Lập cũ bị hai phi công Nam VN ném bom hư hỏng nặng

 

 

 

1962 tuyên dương công trạng binh sĩ VNCH tảo thanh Việt Cộng

TT Diệm và Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge, 26-8-1963

TT Diệm tiếp tướng Maxwell Taylor, cố vấn quân sự đặc biệt của TT Kennedy, 23-10-1961

TT Diệm tiếp TT Hàn Quốc Syngman Rhee - 1958

TT Tưởng Giới Thạch đón TT Diệm tại sân bay trong chuyến viếng thăm 5 ngày tại Đài Loan, 22-1-1960

TT Diệm đi thăm các khu định cư của đồng bào miền Bắc di cư

TT Diệm nghỉ trưa dưới bóng cây trong chuyến thăm viếng đồng bào di cư

TT Diệm chào dân chúng trong một cuộc kinh lý

8-11-1955, Sài gòn, Việt Nam. Thủ Tướng Diệm nhận chức Tổng Thống

Diễn hành trước Dinh Độc Lập 1956

Mít tinh trước Tòa Đô Chánh 29-10-1955

SAIGON 1955 - Mít tinh phía trước Chợ Bến Thành

Saigon 1955

5134492216 bf69fc8136 b

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

Một phiên họp trong trụ sở Quốc Hội, nay là Nhà hát TP

Bùng binh Lê Lợi - Nguyễn Huệ, 1955

Dinh Độc Lập 1955

Bến Bạch Đằng 1955

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

SaiGon 1955

Dinh Độc Lập 1955

 

 

 


Sài Gòn đầu đường Hàm Nghi và Phó Đức Chính 1955

 

 

 

 


VNCH trận tấn công phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon - Photo by Howard Sochurek

 

 

 

 


VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon - Photo by Howard Sochurek

 

 

 

 


VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon - Photo by Howard Sochurek

 

 

 

 


VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon - Photo by Howard Sochurek

 

 

 


VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon - Photo by Howard Sochurek

 

 

 

 


VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon - Photo by Howard Sochurek

 

 

 


VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon - Photo by Howard Sochurek

 

 

 


SAIGON (5/5/1955) KINH HOÀNG GIỮA TIẾNG NỔ ẦM ẦM CỦA CUỘC NỘI CHIẾN -- Người dân tỵ nạn Nam VN sợ hãi co rúm người lại cạnh bên một ngôi nhà gỗ tại Saigon trong trận giao tranh bằng súng cối giữa binh sĩ của TT Ngô Đình Diệm với các phiến quân Bình Xuyên. Người phụ nữ đang khóc lấy tay bịt tai để chận bớt âm thanh của trận giao tranh. Người phụ nữ lớn tuổi ở bên phải túm chặt túi đồ trong lúc nhìn về phía đang giao tranh. Các lực lượng của ông Diệm đã tuyên bố thắng lợi hoàn toàn đối với quân phiến loạn vào hôm thứ tư, khi các nhà lãnh đạo khắp Nam VN tập họp để xem xét tình hình. (Ảnh của Tạp chí Life từ AP Wirephoto)

 

 

 

 


VNCH tấn công Bình Xuyên 1955

 

 

 

 


VNCH tấn công Bình Xuyên 1955

 

 

 

 

 


VNCH tấn công Bình Xuyên 1955

 

 

 

 


VNCH tấn công Bình Xuyên 1955

Rạp cinéma Al Hambra trước 1975 là rạp Lê Ngọc trên đường Nguyễn Cư Trinh (gần rạp cải lương Hưng Đạo) - Photo by Howard Sochurek

 

 

 

 

WAR VICTIMS

 


1965 Nạn nhân chiến tranh: con thơ khóc mất bố ở Pleiku.

 

trẻ em mồ côi ở Gò Vấp 1971

hai trẻ mồ côi ở Xóm Chiếu an ủi lẫn nhau

Đầu cầu Phan Thanh Giản - Lính Mỹ di tản trẻ mồ côi khỏi khu vực giao tranh 1968

trẻ mồ côi ăn bánh mì 1965

1972 Trẻ mồ côi Đà Nẵng chờ được di tản vào SG - Press Photo

(13/6/1965) Bé gái này là một trong những vấn đề mà toán cố vấn Mỹ tại Nam VN phải đối mặt. Em ngồi sững sờ trên đống gạch đổ nát ở làng Đồng Xoài nhìn chằm chằm vào khu rừng mà VC đã kéo đến tấn công hai ngày trước đây. Cha, mẹ, anh chị em của bé gái này đã bị các du kích Việt Cộng giết. Hàng ngàn trẻ em mồ côi chiến tranh đang được tái định cư tại các trại do Hoa Kỳ giúp đỡ ở gần SG. (AP Wirephoto via radio from Saigon)

Một ngày ở Sở thú SG với các trẻ mồ côi - Photo by Darryl Henley

Postcard của GM Paul L. Seitz cảm ơn ân nhân giúp đỡ Quỹ trẻ mồ côi Kontum Mission Fund

trẻ không nhà ngủ trên cầu thang Saigon 1971

3/10/1972 - NHỮNG TRẺ ĂN XIN TƯƠI CƯỜI -- Hai trẻ em VN nạn nhân chiến tranh, tựa mình trên những cây nạng, đang băng qua một con đường ở Đà Nẵng để tìm những của bố thí. Một trong hai em mất một chân và một bàn chân, còn em kia mất một chân trong một trận pháo kích của địch nhiều năm trước. Cả hai giờ đây sống nhờ ăn xin tại TP lớn thứ nhì của Nam VN. (AP Wirephoto)

1965 South Vietnamese Refugee Children - Victims of War -- Trẻ em tỵ nạn Nam VN, nạn nhân của chiến tranh - UPI photo

EM ĐANG TẬP MỈM CƯỜI TRỞ LẠI

Hình bên trái là bé gái Giang Thi Yen 11 tuổi, được phóng viên ảnh đoạt giải Pulitzer là Horst Faas chụp ít lâu sau khi nhà của em ở Đồng Xoài bị pháo kích phá hủy trong Tháng 6 vừa qua. Hôm nay Yen đang tập mỉm cười trở lại, hình bên phải, sau khi tổ chức Kế Hoạch Cha mẹ nuôi (Foster Parents Plan, Inc.) nhận bảo trợ em cùng gia đình. Một phát ngôn viên của tổ chức tình nguyện này cho biết họ đã nhận được "nhiều đề nghị của những nhà hảo tâm" nhằm giúp chăm sóc cho Yen. Tổ chức Foster Parents đã tìm thấy em tại một bệnh viện tại Sài Gòn, thủ đô của Nam VN. (AP Wirephoto) 28/9/1965

những nạn nhân của chiến tranh (AP Wirephoto)

Một bé gái bị thương tập tễnh bước theo cuộc tản cư buồn bắt đầu - LIFE July 2, 1965

Trong sự canh chừng của các binh sĩ Nam VN, cuộc tản cư bắt đầu. 1965

Bức ảnh Horst Faas chụp tháng 6/1965, ghi lại cảnh một gia đình thường dân sống sót sau trận chiến kéo dài 2 ngày đêm ở Đồng Xoài.

Xác Việt Cộng nằm trên đường (three NVA lay in the street just off Plantation Road in an area which was devastated by air strikes and fires - Douglas Pike Photograph Collection)

 

 

 


Đà Nẵng 1972 - Phụ nữ tình nghi VC bị bắt với 15 quả lựu đạn.

 

 

 

 

 

Tội ác của Việt Cộng

 

 

 


Thường dân VN bị thương nằm trên đường đang được giúp đỡ sau khi một quả bom nổ phía bên ngoài Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn ngày 30-3-1965. Khói bốc lên từ xác xe cháy ở phía sau. Ít nhất đã có hai người Mỹ và nhiều người VN bị giết chết trong vụ nổ bom này.

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Nạn nhân Mỹ

 

 

 


khủng bố VC đánh bom nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông SG: 42 người chết, 81 bị thương 1965

 

 

 

 


nạn nhân của khủng bố Việt Cộng tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh 1965

 

 

 

 


Việt Cộng gài bom trước Tòa Đô Chánh Saigon, 7 người chết, 47 bị thương (26-10-1962)

 

 

 

 


Sài Gòn 06-01-1969 - Tổng trưởng Bộ Giáo Dục BS Lê Minh Trí bị ám sát lúc 7g50 tại góc Nguyễn Du -

 

Switch mode views: