Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Anh chị em hãy sám hối - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương,  số 487 ngày 01-4-2001 (Phần 1)
Chủ đề: Anh chị em hãy sám hối - Bài thuyết giảng của cha Mathêô Nguyễn Khắc Hy

hay-sam-hoi

TVTT-484-11-3-2001-1
Switch mode views: