Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ Điệp Thập Giá - Bài thuyết giảng thứ bảy

Lời thứ bẩy: "Lạy Cha, con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha."

Switch mode views: