Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thân Phận người Quân Nhân QLVNCH sau cuộc chiến-1975

Tuy nay không còn nữa, nhưng trong tâm tư của mọi người được sống sót qua cuộc đổi đời mạt kiếp, thì lý tưởng và danh dự của Người Lính VNCH càng được sáng tỏ, trong niềm hãnh diện chung của quân-dân Miền Nam.

Đức Cha Gioan Sanh, Mục Tử Người Cùi Di Linh (2)

Tiểu sử Đức Cha Gioan Cassaigne, Giám Mục Saigon, đã tình nguyện đến phục vụ người cùi Di Linh rồi lây bệnh cùi và chết giữa những người cùi.

Đức Cha Gioan Sanh, Mục Tử Người Cùi Di Linh (1)

Tiểu sử Đức Cha Gioan Cassaigne, Giám Mục Saigon, đã tình nguyện đến phục vụ người cùi Di Linh rồi lây bệnh cùi và chết giữa những người cùi.

Cha Trương Bưu Diệp, Nhà thờ Tắc Sậy, Việt Nam

Video giới thiệu Cha Trương Bưu Diệp, Nhà thờ Tắc Sậy, Việt Nam

Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Đức Hồng y FX. Nguyễn văn Thuận

Trân trọng giới thiệu Video Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Tôi tớ Chúa Đức Hồng y Phanxicô Xavie  Nguyễn văn Thuận

Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (2)

* Chương trình phát thanh ngày 25-1-2001 - Số 482 (Phần 2) * Giới thiệu bài Thánh Ca mới "Người Tù Hy Vọng" của Hàn Thư Sinh.  

Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (1)

Chương trình phát thanh ngày 25-1-2001 - Số 482 (Phần 1)

Hàn Mặc Tử: Những nguồn thi cảm (2)

"Lạy Chúa Trời tôi, hãy ban cho tôi hằng hà sa số là ơn lành, ơn cả. Thơ tôi sẽ rất no, rất ớn, rất nư, trọng vọng như tài hoa, cao sang như nhân đức, chói chan vô vàn phúc lộc." (Hàn Mặc Tử)

Hàn Mặc Tử: Những nguồn thi cảm (1)

Hàn Mặc Tử có bốn nguồn thi cảm: Lòng yêu nước, tình cảm yêu đương, cuộc đời đau khổ, và ơn sủng siêu nhiên.

Hàn Mặc Tử: Trong trại cùi Qui Hòa (2)

Lậy Chúa Trời tôi! Hãy ban cho tôi hằng hà sa số là ơn lành, ơn cả... Thơ tôi sẽ rất no, rất ớn, rất nư, trọng vọng như tài hoa, cao sang như nhân đức, chói chang vô vàn phước lộc...

Hàn Mặc Tử: Trong trại cùi Qui Hòa (1)

Trại cùi Qui Hòa nằm cách thành phố Qui Nhơn khoảng 7 cây số, chiếm một khu đất khoảng 500 mẫu tây.

Hàn Mặc Tử: Thân Thế (2)

Giống như các thiên tài khác trên thế giới, đời sống của Hàn Mặc Tử có nhiều nét độc đáo.

Hàn Mặc Tử: Thân Thế (1)

Giữa lúc tuổi thanh xuân đẹp như hoa mộng, năm 24 tuổi, Hàn Mặc Tử như điên loạn khi biết rằng mình mắc bệnh phong cùi.

Switch mode views: