Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hàn Mặc Tử: Thân Thế (1)

Giữa lúc tuổi thanh xuân đẹp như hoa mộng, năm 24 tuổi, Hàn Mặc Tử như điên loạn khi biết rằng mình mắc bệnh phong cùi.

 Để nghe nửa giờ phát thanh đầu, xin BẤM DƯỚI ĐÂY

hanmactu 1

Switch mode views: