Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quốc thể Việt Nam ngày nay

Đàn áp_phụ_nữ_34-danlambaoQuốc hiệu: tư bản đỏ

Quốc hội: bù nhìn

Quốc kỳ: Phúc Kiến

Quốc ca: sát máu

Quốc tính: họ Hồ, Trung Hoa

Quốc táng: ướp lạnh

Quốc cảnh: tượng đài

Quốc khánh: trùng tang

Quốc trưởng: đầu bạc lú lẫn

Quốc sách: ăn mày

Quốc phòng: quan ngại

Quốc giáo: Mác Lênin

Quốc hồn: Tư tưởng HCM

Quốc thích: Mẫu quốc họ Tập

Quốc nạn: giao thông

Quốc bệnh: ung thư

Quốc họa: thủy điện, cá chết

Quốc khố: cạn kiệt

Quốc nhục: nợ công

Quốc ngữ: “ma dê in Việt Nam”

Quốc mạng: “gút gờ”, “phê tê bốc”

Quốc sử: xuyên tạc

Quốc học: nhồi sọ 

Quốc túy: Ăn cắp

Quốc lộ: ĐMHCM

Quốc mật: bán nước

Quốc pháp: bất công

Quốc trị: tự phê bình, rút kinh nghiệm

Quốc sự: qua xứ giãy chết

Quốc nghiệp: dư luận viên

Quốc sư: công an đầu trọc

Quốc thể: nhục nhã

Quốc biến: biểu tình

-> Quốc vong: nay mai 

Switch mode views: