Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHỒNG ƠI LÀ CHỒNG.......toàn là "vô..."


Chồng bỏ là Vô sinh
Ế chồng là Vô duyên
Chồng đi ngoại tình là Vô đề kháng
Giựt chồng là Vô lương tâm
Chồng ly dị là Vô mưu
Còn ly dị chồng là Vô mục đích
Chồng ghen mà làm thinh là Vô tội
Ghen với chồng là Vô cớ, nếu không nói là Vô hiệu
Con riêng của chồng là Vô thừa nhận
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Vô giá
Vợ nhồng cãi lộn là Vô tận
Chồng giận không nói là Vô hạn
Vợ chồng đánh nhau là Vô luật lệ
Chồng đánh mỗi ngày không sợ là thiên hạ Vô địch
Nhưng đã bị chồng đánh là Vô phưiơng cứu chữa
Ý chồng là Vô biên
Áo quần chồng mặc là Vô hình
Cơm chồng nấu là Vô vị
Đồ đạc của chồng là Vô sản
Nói xấu chồng là Vô công rồi nghề
Ghẹo anh em trai của chồng là Vô tình
Khen người khác đẹp trai trước mặt chồng là Vô ý
Chồng được người ta khen nhiều là Vô tâm
Chồng không muốn lại gần là Vô độ
Trước khi ngủ với chồng cần phải Vô trùng
Trốn chồng mà léng phéng là Vô kỷ luật ,Vô chủ
Chồng bắt được quả tang (với bồ) là Vô can
Vì chồng mà thi rớt là Vô dụng
Vì chồng mà bỏ bạn là Vô ân
Vì bạn mà không thương chồng là Vô lại
Vì chồng mà bỏ cha là Vô đạo, Vô ơn
Vì cha mà phụ chồng là Vô liêm sỉ
Vì tiền mà xem thường bố chồng là Vô lễ, Vô văn hóa
Lương đưa hết cho chồng là Vô điều kiện
Chi tiền của chồng là Vô tư, Vô nguyên tắc, và Vô trách nhiệm
Lấy chồng là Vô nghĩa, Vô bổ, Vô ích,
Nhưng nếu không lấy thì Vô vọng.

Switch mode views: