Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thư Ngỏ

Mục Đích 

 

Mạng lưới điện tử "SAIGON ECHO" được thành lập nhằm các mục đích sau đây:
 
1. Nghiên cứu các vấn đề quan trọng thuộc lịch sử cận đại Việt Nam:

 

            - Chiến Tranh Việt Nam,
            - Cuộc di cư năm 1954 và 1975.
 
Những công trình này sẽ được trình bày một cách trung thực và khách quan để lưu truyền cho các thế hệ tương lai.
 
2. Nghiên cứu mô hình thành lập các Cộng Đồng Việt Nam trên thế giới, nhằm hòa đồng với xã hội người Việt đang sống mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống của dân tộc Việt.
 
3. Nghiên cứu phương thức tái thiết một nước Việt Nam văn minh và phú cường. Khi thời điểm tới, các Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại sẽ lập "Con Đường Cái Quan" để nối kết văn minh và phúc lợi giữa quốc gia người Việt đang sống với Đất Tổ Việt Nam.
 
4. Lưu trữ các thành quả hoạt động của Cộng Đồng người Việt hải ngoại cũng như các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật của các học giả và văn nghệ sĩ có tinh thần quốc gia, không chấp nhận chủ thuyết Cộng Sản.
 
Trang điện tử "Saigon Echo" sẽ là một thư viện được thiết trí trong một môi trường có thể tồn tại lâu dài cho các thế hệ mai sau.

 

Xin gửi bài vở về Ban Sưu Tra: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trân trọng kính chào,

 


Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI
554 S. 9th Street
San Jose, CA 95112

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: